18.01.2018, kello 16.43

Metsäpolttoaineiden käyttö voi jatkua

Kestävyyskriteereihin ei kiristyksiä

Metsäpolttoaineiden käyttöä ohjaavia kestävyyskriteereitä ei kiristetty Euroopan parlamentin käsittelyssä. Metsäpolttoaineiden asemasta päätettiin osana puhtaan energian pakettia.

Suomessa on noin 500 biopolttoaineita käyttävää laitosta. Niiden avulla on voitu vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Euroopan parlamentin enemmistö näyttää kannattavan suomalaisessa metsätaloudessa vakiintuneita tapoja käsitellä metsäenergiaa. Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan puhtaan energian paketin yhteydessä tehdyt päätökset metsäpolttoaineiden käytöstä ja niiden kestävyyskriteereistä kannustavat parhaimmillaan eurooppalaisia energiayhtiöitä omaksumaan Suomessa hyväksi havaittuja tapoja.

— Päätösten perusteella metsäbiomassan tuotannon kestävyyttä voidaan tarkastella myös tulevaisuudessa maakohtaisesti, jolloin voidaan hyödyntää olemassa olevia keinoja. Tämä ns. riskiperusteinen lähestymistapa ei myöskään aiheuta ylimääräistä hallinnollista taakkaa, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Bioenergian kestävyyskriteerit on metsäenergiaa käyttävälle energiateollisuudelle kohtalon kysymys. Kestävyyskriteerit määrittelevät sen, minkälaiset jakeet ovat uusiutuvaa energiaa ja minkälaiset eivät ole.

— Metsäpolttoaineiden uusiutuvan energian statuksella on väliä, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Jukka Makkonen.

— Jos jotain osaa metsäpolttoaineista ei lasketa uusiutuvaksi energiaksi, joudutaan niiden energiakäyttöä varten ostamaan päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien ostaminen taas nostaa polttoaineen hintaan.

Vielä Euroopan parlamentin käsittelyn aattona keskieurooppalainen tutkijajoukko halusi kyseenalaistaa puiden rankojen käytön kestävyyskriteerit täyttävänä uusiutuvana energiaraaka-aineena. Jos ajatus olisi mennyt läpi Euroopan parlamentissa, olisi niiden käyttö voimalaitospolttoaineena muodostunut aikaisempaa kalliimmaksi ja niiden erottelu metsissä hankalaksi.

— Lopulliset neuvottelut direktiivistä käynnistyvät suomalaisten kannalta kuitenkin hyvissä merkeissä. Hyvä näin, koska Suomessa on noin 500 biopolttoaineita käyttävää laitosta. Ne tuottavat energiaa 15 000 megawatin teholla.

Makkosen mielestä epäonnistunut biopolttolaitosten säätely vaikuttaisi dramaattisesti suomalaiseen lämmöntuotantoon.

— Suomessa biopolttoaineita käyttäviin laitoksiin on investoitu lähes kuusi miljardia euroa. Tällä tavalla olemme voineet vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä erityisesti kaukolämmön tuotannossa.

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka on ilahtunut siitä, että bioenergian kestävän käytön pelisäännöt alkavat viimeinkin hahmottua.

— Euroopan parlamentin lähestymistapa asiaan on sitä paitsi käytännöllinen. Seuraavaksi pitäisi keskittyä luomaan alan toimijoille riittävän selkeä toimintaympäristö. Tämä kannustaisi investoimaan uusiin laitoksiin.

Laurikka on tyytyväinen siitä, että parlamentin päätös ei sisällä perusteettomia kieltoja minkään puujakeen energiakäytölle. Kiinteitä ja kaasumaisia bioenergian muotoja kohdellaan samalla tavalla.

Parlamentin käsittelyssä biopolttoaineiksi luokiteltavien raaka-aineiden lista ei muuttunut, mutta bioenergian määritelmää lavennettiin. Myös paljon kiistelty mäntyöljy päätettiin pitää kehittyneiden biopolttoaineiden listalla, vaikka aikaisemmin ympäristövaliokunta oli esittänyt mäntyöljyn poistamista listalta.

Euroopan parlamentti hyväksyi uusiutuvaa energiaa koskevan päätöslauselman selvin äänin: 492 puolesta, 88 vastaan ja 107 tyhjää.

Uusiutuvan energian direktiiviä ja muita puhtaan energian paketin sisältämiä direktiivejä käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja Euroopan komission kolmikantaneuvotteluissa. Tämän jälkeen paketti on valmis.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit