08.02.2016, kello 13.39

Uusi menetelmä ohjaa rakennusten sähkön tuotantoa ja kulutusta

Kiinteistöistä virtuaalivoimalaitoksia?

Älykäs kiinteistön energianhallinta auttaa tehostamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa sähköverkossa. VTT:n kehittämän uuden mallin avulla ohjataan kulutusta ja tuotantoa — tähän asti on keskitytty säätämään pelkästään tuotantoa.

Virtuaalinen palveluympäristö (VIRPA) –hankkeessa tutkitaan kiinteistöjen energiankulutuksen säädettävyyttä uudella tavalla. Tavoitteena on, että rakennus osaisi itse kertoa, paljonko sen energiankulutusta voidaan säätää ylöspäin tai alaspäin tiettynä aikana. Järjestelmään voidaan liittää kiinteistön oma energiantuotanto, mutta myös ulkoiset kulutuslaitteet kuten sähköauto.

Kiinteistöt voidaan yhdistää internetin avulla yhteen suuremmaksi virtuaalisäätövoimayksiköksi, jonka kapasiteetti on mahdollista myydä säätösähkömarkkinoille katteellisella hinnalla. VTT:n kehittämää järjestelmää kokeillaan ensimmäisenä S-ryhmän kiinteistöissä Sipoossa ja Oulussa.

Säätövoimaa tarvitaan tasaamaan sähkön kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvia muutoksia, jotka voivat aiheuttaa epätasapainotilan. Säätövoiman tarve sähköverkossa kasvaa jatkuvasti, kun tuuli- ja aurinkovoimalaitosten kaltaisten laitosten määrä kasvaa — niiden tuottaman sähkön määrää tai ajankohtaa on vaikea ennustaa. Samalla säätöön kykenevien lauhdevoimalaiston määrä supistuu.

VIRPA-hankkeessa kehitettävän järjestelmän sovelluskohteina ovat erityisesti kaupan kiinteistöt. Projektin pilotteiksi on valittu S-ryhmälle Sipooseen valmistuva päivittäistavarakaupan logistiikkakeskus ja pohjoissuomalaisen Osuuskauppa Arinan uusi S-market Oulussa. Muita hankkeeseen osallistuvia yrityksiä ovat Fingrid Oyj, Rejlers Oy, Emtele Oy, Fidelix Oy, Green Energy Finland Oy ja Jetitek Oy. Mukana on myös Oulun yliopiston systeemitekniikan tutkimusryhmä.
Päivittäistavarakaupan potentiaalisimmat säätökohteet ovat kylmälaitteet, lämmitys, lämpimän käyttöveden valmistus ja valaistus. Niiden sähkönkäytön säätämistä varten kehitetään malleja, jotka tuottavat parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen vaarantamatta kuitenkaan kaupan toimintaa. Tuloksena voi syntyä kokonaan uusi kysyntäjouston palvelukonsepti, jolle voi olla kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla.

— Lähestymme sähkön kysyntäjoustoa hankkeessa aivan uudesta näkökulmasta. Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia käänteentekevällä tavalla. Uusi konsepti on myös helposti skaalattavissa, toteaa Rejlers Oy:n liiketoimintajohtaja Veijo Pitkäniemi.
S-ryhmälle hankkeet tulokset näkyvät kustannussäästöinä ja vastuullisuustekoina.

— Uusi menetelmä pudottaa sähkönhankinnan kustannuksia. Samalla voimme pienentää hiilijalanjälkeämme, linjaa Osuuskauppa Arinan kiinteistöjohtaja Seppo Jakola.

VIRPA-hanke kestää vuoden 2017 loppuun. Projektia varten on budjetoitu 2,5 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittavat Tekes ja hankkeeseen osallistuvat yritykset. 

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit