03.06.2016, kello 10.07

Epex Spot Pohjoismaihin

Kilpailu sähkön tukkumarkkinoilla kiristyy

Euroopan suurin sähköpörssi Epex Spot aloittaa sähkön tukkumyynnin Pohjoismaissa vuoden 2018 alussa. Sähkön spot-kauppaan erikoistunut Epex Spot tuo kilpailua pohjoismaisille markkinoille.

Euroopan suurimmaksi sähköpörssiksi nousseen Epex Spotin yhteiskuntasuhdejohtaja Wolfram Vogel odottaa Suomesta löytyvän yhteistyökumppaneita.

Tuuli- ja aurinkosähkö saa entistä suuremmat painoarvon myös pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Siksi Epex Spot -sähköpörssin yhteiskuntasuhdejohtaja Wolfram Vogel uskoo yhtiönsä menestyvän hyvin myös Pohjoismaissa.

— Epex Spotille on kertynyt runsaasti kokemusta uusiutuvaan energiaan perustuvasta sähkökaupasta kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Vaihtelevan sähköntuotantoon perustuvat palvelumme ovat osoittautuneet kilpailukykyisiksi.

Vogel perustaa puheensa Epex Spotin voimakkaaseen kasvuun Länsi-Euroopan sähkön tukkumarkkinoilla. Epex Spot –pörssissä lähes 570 terawattituntia sähköä vaihtoi omistajaa viime vuonna. Tämä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Suomen kautta

— Tarkoitus on tuoda Suomen kansallisille markkinoille soveltuvia palveluita ja muidenkin Pohjoismaiden tarpeita vastaavaa tarjontaa. Tällaisesta toiminnasta Epex Spotille on kertynyt kokemuksia kahdeksasta Länsi-Euroopan maasta.

Vogel tietää paikallisten olosuhteiden tuntemisen helpottavan tuotteiden ja palvelujen lanseeraamista uusille markkinoille. Vogel onkin ehtinyt kartoittaa Pohjoismaissa harjoitettua energiapolitiikkaa ja kansallisten sähkömarkkinoiden olemusta kiitettävällä tavalla.

— Pohjoismaiden ero muihin Länsi-Euroopan maihin on merkittävä. Uusiutuvan energian osuus on Pohjoismaissa perinteisesti suurempi kuin useimmissa Euroopan maissa. Lisäksi Pohjoismainen sähköjärjestelmä on pitkälle integroitu — myös tuotantokapasiteetin yhteiskäyttö on jo mahdollista. Neljän Pohjoismaan muodostama yhteismarkkina-alue on myös liiketaloudellisesti kiinnostava, Vogel toteaa.

Helsingissä toukokuussa ensimmäistä kertaa vieraillut Vogel on hyvin perillä Suomen sähköjärjestelmän monipuolisuudesta — myös siitä, että lähes 40 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä myydään asiakkaille Nord Pool -sähköpörssin ulkopuolella.

Vogel tietää senkin, että Suomesta voidaan nykyisin viedä sähköä Venäjälle.

— Suomella on monta syytä olla aktiivinen pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä.

Entistä vapaammat tuulet

— Sähkön tukkumarkkinoilla puhaltavat nyt uudet ja entistä vapaammat tuulet.

Vogel viittaa tällä vuonna 2014 saavutettuun yhteisymmärrykseen Euroopan sähkömarkkinoiden tiivistämisestä. Portugalista Suomeen ulottuvalla markkina-alueella toimii 19 Euroopan unionin jäsenmaata. Yhtenä Euroopan sähkömarkkinoiden tiivistymisen draiverina hän pitää viime vuoden elokuussa voimaan tullutta sähkön siirtokapasiteetin jakamista ja siirtojen hallintaa koskevaa CACM-direktiiviä (Capacity Allocation and Congestion Management).

— Koska Epex Spotilla on sähköpörssin asema yhdessä EU-maassa, on sillä oikeus tarjota palveluitaan kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Siksi Epex Spot on ilmoittanut Energiavirastolle aikeistaan ryhtyä tarjoamaan sähköpörssipalveluja Suomessa, Vogel kertoo.

Epex Spot avaa oven Skandinavian markkinoille kaikissa Pohjoismaissa samalla kertaa.

— Koska Suomi on osa yhteispohjoismaista järjestelmää, merkitsee Epex Spotin toiminnan käynnistyminen Suomessa osallistumista myös muiden Pohjoismaiden tukkusähkömarkkinoille, Vogel selittää.

— Tavoitetta Suomen osalta ei kuitenkaan ole vielä lyöty lukkoon. Sähkön kysyntään ja tarjontaan vastaaminen ja Epex Spotin kilpailukykyisten palveluiden tarjoaminen ovat nyt ykkössijalla. 

Selvitystyö käynnissä

Epex Spot, Finngrid ja Nord Pool selvittävät yhdessä Energiaviraston kanssa syksyllä uuden kilpailutilanteen edellyttämät pelisäännöt ja käytännöt. Tavoitteena on, että Epex Spotin toiminta käynnistyisi vuoden 2018 alussa.

— Suomessa on 60—70 yritystä, jotka tekevät kauppaa sähköpörssissä. Näiden joukosta odotamme löytyvän yrityksiä myös Epex Spot Finlandin jäseniksi, Vogel kaavailee.

Viidentoista minuutin Intraday

Yksi Suomen markkinoille tarjottavista uusista palveluista on kehitetty erityisesti tasaamaan tuuli- ja aurinkosähkön vaihtelevaa tuotantoa. Epex Spot aloitti vuonna 2011 Saksan markkinoilla vastaavan viidessätoista minuutissa toteutuvan palvelukonseptin.

— Viidentoista minuutin sopimukset tarkoittavat reaaliaikaista toimitusta ja auttavat paremmin selviytymään uusiutuvan energian tuotannon vaihtelevuudesta.

Vogel odottaa tämäntapaisten tuotteiden kysynnän kasvavan.

— Sähköpörssien on kyettävä vastaamaan sähkön tuotantorakenteessa tapahtuviin muutoksiin myös kansallisten rajojen yli.

Vogel sanoo sähköpörsseillä olevan keskeisen roolin Euroopan yhteisen sähköjärjestelmän tasapainon ja toimivuuden varmistajana.

Vogelia kuitenkin huolestuttaa Ison-Britannian mahdollinen ero Euroopan unionista.

— Se merkitsisi suurta muutosta myös EU-maiden väliseen sähkön siirtoon. Lisäksi erolla olisi merkittäviä taloudellisia heijastumia Manner-Euroopan ja saarivaltion sähkömarkkinoille.

TAUSTAA

Euroopan suurin

Vuonna 2008 perustettu saksalais-ranskalaisen Epex Spot (European Power Exchange) on vain puoliksi kantaverkkoyhtiöiden omistama — pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool on taas kokonaan kantaverkkoyhtiöiden omistama.

Epex Spotin kautta kulki viime vuonna noin puolet Länsi-Euroopassa käytetystä sähköstä. Pörssissä on lähes 300 jäsentä, joiden kesken viime vuonna vaihtoi omistajaa 566 terawattituntia sähköä — enemmän kuin yhdessäkään toisessa eurooppalaisessa sähköpörssissä milloinkaan. Epex Spotin hyvästä vauhdista kertoo se, että toimitukset kasvoivat vuodesta 2014 lähes viidenneksellä ja liikevaihto nousi yli 70 miljoonaan euroon.  

Länsi-Euroopan ja Ison-Britannian markkinoille keskittyneen sähköpörssin pääkonttori on Pariisissa. Osa sen yli sadastaviidestäkymmenestä työntekijästä työskentelee Amsterdamissa, Wienissä, Leipzigissa, Lontoossa, Brysselissä ja Bernissä sijaitsevissa toimistoissa. Luxemburg on kahdeksas maa, jossa Epex Spot käy tukkukauppaa Saksan kautta. Fankfurt am Mainista kotoisin oleva Wolfram Vogel arvioi, ettei Epex Spot välttämättä avaa toimistoa Suomessa.

kuvat Olli Häkämies

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit