10.11.2016, kello 13.34

ACERin markkinaraportti 2015

Kilpailu Suomen sähkömarkkinoilla toimii

Suomen ja Ruotsin sähkömarkkinat ovat kuluttajien kannalta EU:n jäsenmaiden kilpailullisimmat, toteaa Energiavirasto viitaten Euroopan energiaregulaattoreiden yhteistyöviraston ACERin laskemaan indikaattoriin.

Indikaattori vertaa eri EU-maiden sähkömarkkinoiden toimivuutta, josta ACER ja energiaviranomaisten yhteistyöjärjestö CEER julkaisivat vuotuisen raporttinsa keskiviikkona 9.11. Raportti käsittää myös maakaasumarkkinat.

Sähkömarkkinoiden toimivuuden vertailu perustuu mittareihin, joita ovat muun muassa markkinatoimijoiden määrä, markkinaosuudet, myyjää vaihtaneiden asiakkaiden osuus, erilaisten tarjousten lukumäärä, hintojen vertailtavuus, asiakastyytyväisyys ja uusien toimijoiden tulo markkinoille.

Energiaviraston johtajan Antti Paanasen mukaan Suomen markkinoiden vahvuutena ovat tehokkaat toimintatavat, joita on kehitetty sähkömarkkinoiden avautumisesta lähtien. Kilpailun toimivuutta ovat parantaneet erityisesti kaikille kuluttajille asennetut etäluettavat tuntimittarit ja selkeät markkinaosapuolten välistä tiedonvaihtoa koskevat säännöt.

- Valmisteilla oleva keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä Datahub tehostaa tämän vuosikymmenen lopulla entisestään sähkömarkkinoiden toimintaa, Paananen lisää.

Tuet ja verot veivät tukkuhinnan laskuhyödyn kuluttajilta

Raportin mukaan sähkön tukkumarkkinahinnan lasku pienensi vuonna 2015 eurooppalaisten teollisuusasiakkaiden sähkömaksuja, mutta kotitalouksien sähkölaskuissa tukkuhinnan putoaminen ei kuitenkaan näkynyt. Siitä pitivät huolen sähkön hinnan yhteydessä perittävät muut maksut, kuten uusiutuvan energian tuet ja verot.

EU:ssa uusiutuvalle energialle maksetut tuet kattavat keskimäärin 13 prosenttia kuluttajan sähkölaskusta. Suomessa uusiutuvien tuki maksetaan valtion talousarviosta, joten sitä ei veloiteta erillisenä lisämaksuna sähkön hinnassa.

- Sähkön tukkuhintamuutoksiin sidottujen sähkösopimusten määrä on Suomessa ollut kasvussa. Tällä hetkellä kuluttajien sähkön myyntisopimuksista noin 10 prosentissa sähkön hinta seuraa automaattisesti tukkuhintojen muutoksia, Antti Paananen sanoo.

Sähkömarkkinoiden avautumisesta huolimatta 12 jäsenmaassa sähkön kuluttajahintoja säännellään yhä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit