02.04.2019, kello 10.53

Kierrätyspolttoainetta ja puuta

Kivihiilen käyttö loppui Lahdessa

Puu ja kierrätyspolttoaineet korvaavat kivihiilen Lahden energian tuotannossa. Vuonna 1976 valmistunut kivihiiltä käyttävä voimalaitos suljettiin tällä viikolla lopullisesti.

Lahti Energia saavuttaa Suomessa ja Euroopassa asetetut päästövähennystavoitteet kymmenen vuotta etuajassa. Kivihiiltä käyttäneen Kymijärvi I -voimalaitoksen sulkeminen lopettaa kokonaan kivihiilen käytön Lahti Energian alueella. Kivihiili korvataan kierrätyspolttoaineilla ja sertifioidulla puulla, joita poltetaan yhtiön uudessa Kymijärvi III -bioenergialaitoksessa. Kivihiililaitoksen sulkeminen vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä noin 600 000 tonnilla vuodessa.

Kivihiilen käytön kustannukset Lahdessa olivat vuosittain reilut kymmenen miljoonaa euroa, jotka käytetään nyt lähialueilta ostettavien biopolttoaineiden hankintaan. Biopolttoaineiden hankinta tuo alueelle noin 80 uutta työpaikkaa. Puolet laitoksen tarvitsemasta biopolttoaineesta saadaan 60 kilometrin säteellä laitoksesta — loput kuljetetaan sadan kilometrin säteellä. Vuoden kylmimpinä hetkinä laitos tarvitsee päivittäin noin 50 rekka-autollista biopolttoaineita. Samalla alueella päättyy kivihiilen kuljettamisesta aiheutunut satamaralli.

Lahdessa maakaasua, kivihiiltä ja öljyä on jo useamman vuoden ajan korvattu uusiutuvalla energialla: biopolttoaineilla ja kierrätyspolttoaineella. Vuonna 2012 valmistunut Kymijärvi II -voimalaitos tuottaa energiaa materiaalikierrätyksen kelpaamattomasta jätteestä.

Ympäristöystävällinen laitos

Kymijärvi III käyttää pääpolttoaineena puuta — metsätähdehaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita. Puupolttoaine on sertifioitu kestävän kehityksen mukaisesti. Polttoaineet sisältämät ravinteet kierrätetään takaisin metsiin rakeistettuna tuhkana.

Tarvitsemansa veden laitos saa lähes kokonaan polttoaineista. Energiantuotannossa syntyy vähäinen määrä lauhdevettä, joka puhdistetaan juomavettä puhtaammaksi ennen kuin se lasketaan Vesijärveen. Lahti Energian kehittämä lauhdevesien puhdistusprosessi on Suomessa ainutlaatuinen — työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hanketta varten investointitukea kolme miljoonaa euroa. Laitoksen rakentaminen maksoi noin 180 miljoonaa euroa.

Euroopan vihreä pääkaupunki?

Lahden kaupunki on mukana Euroopan vihreä pääkaupunki 2021 -kisassa (European Green Capital Award, EGCA). Euroopan komission järjestämässä kilpailussa vertaillaan kaupunkien kestävän kehityksen toimintaa ja tulevaisuuden ympäristötavoitteita. Lahden ympäristövahvuuksina ovat pitkäaikainen panostus vesiensuojeluun sekä jätteiden käsittelyyn ja kiertotalouteen. Lahdessa syntyy runsaasti ympäristöinnovaatiota yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen, opiskelijoiden ja asukkaiden kanssa.

Finalistikaupungit julkistetaan huhtikuussa ja voittaja kesäkuussa 2019. Lahti pääsi finaaliin vuosien 2019 ja 2020 Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailuissa.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit