16.09.2016, kello 11.26

Koskiensuojelulakiin ei kosketa

Kollajan allas kuopattiin

Koskiensuojelulakia ei avata. Samalla loppuu keskustelu Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvelle kaavaillusta tekojärvestä, eli Kollaja-altaasta. Hallituspuolueiden puheenjohtajat päättivät asiasta keskusteltuaan eduskuntaryhmiensä kanssa.

Energiantuottajien kannalta koskiensuojelulain päivittäminen olisi antanut mahdollisuuden rakentaa vesivoimalaitoksia koskiensuojelulain piirissä olevien jokien patorakennelmiin. Ilman lainmuutosta tämä ei ole mahdollista. Samalla olisi rakennettu Kollajan tekojärvi varastoaltaaksi ja uusi vesivoimalaitos Pudasjärvelle. Uuden vesivoimakapasiteetin avulla olisi saatu lisää säätösähkön tuotantoon kykeneviä laitoksia. Säätösähkön avulla paikataan tuulivoiman ja aurinkovoiman kaltaisten vaihtelevien sähköntuotantomuotojen jättämiä vajeita.

— Koskiensuojelulain päivittäminen olisi selkiyttänyt nykyisiä vesivoimalaitoksia ja voimalaitospatoja koskevia lain tulkintoja, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Leskelän mielestä Kollajan altaan rakentaminen olisi ollut hyvä esimerkki siitä, miten uusiutuvaan energiaan perustuvaa sähköntuotantoa voidaan rakentaa ilman veronmaksajilta kerättyjä tukieuroja. Kokonaan voimayhtiöiden omalla riskillä toteutettava hanke olisi myös tuonut paikkakunnalle työtä ja verotuloja.

— Meneillään olevassa energiamurroksessa vesivoiman kaltaista säätövoimaa tarvitaan entistä enemmän, Leskelä huomauttaa.

Kollajan altaan rakentaminen on ollut jo vuosia Pohjolan Voima Oy:n tärkeimpiä yksittäisiä hankkeita. Nyt yhtiö lopettaa hankkeeseen liittyvän toiminnan.

— Kunnioitamme maan hallituksen päätöstä. Jos toimintaympäristössä tapahtuu hankkeen toteuttamisen mahdollistavia oleellisia muutoksia, niin voimme tarkastella asiaa tulevaisuudessa uudemman kerran, toteaa Pohjolan Voiman omistaman PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

Kollajan toteuttaminen olisi nostanut suomalaista vesivoimatehoa sadalla megawatilla.

Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava on tyytyväinen hallituksen päätökseen. Sulkavan mielestä hallituksen pitäisi nyt käynnistää virtavesien ja vaelluskalojen suojelu erityisellä kalatie-kärkihankkeella.

— Vesivoimalaitosten luvat pitäisi päivittää kalateiden ennallistamiseksi. Suomi tarvitsee runsaasti kunnostettuja kutualueita ja kalojen vaellusreittejä. Vesivoimayhtiöiden pitäisi aina vastata aiheuttamistaan ympäristöongelmista, Sulkava huomauttaa.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

idiotiantyranniasta.wordpress.com

Tämän Kollajan allashankkeen tyrmääminen oli huono juttu - oikeastaan taas kerran täyttä idiotiaa.

Nimenomaan tässä tilanteessa tuo olisi pitänyt rakentaa. Varavoimaksi kantaverkkoon ja työllisyyden parantamiseksi.

Sillä, energian tuonnista se hallituksen kauhistelema kauppataseen vaje tulee, ja nyt ne vain pahentavat tätä vajetta.

http://www.poltelehti.fi/2/tase-tuontienergiasta-miljardien-vaje

- pe syysk. 16 22:31:05 2016