16.06.2015, kello 16.25

Miten vähentää kustannustehokkaasti liikenteen päästöjä?

Kotimaiset biopolttonesteet edullisin keino

Kotimainen biopolttoaine on kansantaloudellisesti edullisin tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Näin todetaan VTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreessa selvityksessä.

Juha Sipilän hallituksen ohjelman tavoitteena on nostaa uusiutuvaan energiaan perustuvien polttoaineiden osuus tieliikennekäytössä 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tuoreen VTT:n ja VATT:n selvityksen mukaan tämä on päästövähennysten ja kansantalouden kannalta edullisin vaihtoehto. Selvitystyössä pureuduttiin siihen, millä toimenpiteillä ja millä hinnalla Suomen tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 30 tai 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Selvityksen tilanneen työ- ja elinkeinoministeriön mielestä erityisesti tutkimuksen kansantaloudellinen näkökulma on arvokasta tietoa. Yleensä liikenteen energiavaihtoehtoja on arvioitu lähinnä teknologisesta näkökulmasta.

Selvityksen mukaan kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä on investoida kotimaisten edistyksellisten biopolttoaineiden tuotantoon ja niiden käytön lisäämiseen. Biopolttonesteiden hyviksi puoliksi selvityksessä nostetaan niiden vähäiset heijastusvaikutukset autokalustoon tai polttoaineiden jakeluun. Myös biokaasun käyttöä voidaan tieliikenteessä lisätä kustannustehokkaasti — tämän edellytyksenä on kuitenkin kaasuajoneuvojen määrän reipas kasvu. Sähköautoja selvitys sen sijaan pitää liian kalliina vaihtoehtona — sähköautojen laajamittainen käyttöönotto on kannattavaa vasta, kun kustannustaso teknologiakehityksen myötä saadaan merkittävästi nykyistä alhaisemmaksi.

Suurin osa biopolttonesteiden lisääntyvästä tarpeesta voitaisiin tutkimuksen mukaan tuottaa kotimaisella puu- ja jätepohjaisella raaka-aineella. Uuden teknologian kaupallistamiseen voitaisiin käyttää myös julkista tukea — tällä tavalla kotimaisten biopolttonesteiden kilpailukyky tuontipolttonesteisiin verrattuna paranisi.

Tutkimusraportti on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit