14.09.2018, kello 10.15

Täyssähköautojen osuus vielä vaatimaton

Ladattavat hybridit markkinajohtajia

Sähköautojen saatavuus hidastaa sähköautokauppaa. Autojen toimituksia joutuu odottamaan ja mallien kirjo on suppea. Suomessa kasvu painottuu ladattaviin hybrideihin muun maailman trendistä poiketen.

— Taloyhtiö selviää ilman mittavaa sähkökeskusremonttia, kun sähköautojen latauspisteet suunnitellaan hyvin, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen asiantuntija Tuukka Heikkilä.

Teknologiateollisuuden tuore sähköisen liikenteen katsaus kertoo sähköautojen suosion kasvavan ripeästi. Niiden kokonaismäärä on Suomessa vielä vaatimaton. Kesäkuun lopussa Suomen teillä liikkui runsaat 11 300 sähköautoa. Määrä on kasvanut vuodessa 136 prosenttia.

Nykyisellä kasvuvauhdilla sähköautojen määrä ylittää 20 000 auton rajan ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen energia- ja ilmastostrategiassa asetettu tavoite täyttyy selvästi etuajassa — strategia olettaa 20 000 kappaleen rajan ylittyvän vasta vuoden 2020 lopussa.

Poikkeava kehitys

Suomessa sähköautot yleistyvät eri tavalla kuin muualla. Hybridien määrä kasvaa suomalaisilla maanteille selvästi täyssähköautoja nopeammin. Täyssähköautojen osuus kaikista sähköä hyödyntävistä autoista on tällä hetkellä 16 prosenttia, kun kansainvälisesti niiden osuus on jo 60 prosenttia.

Vuoden 2018 alkupuoliskolla Suomessa rekisteröidyistä sähköautoista täyssähköautojen osuus oli kymmenen prosenttia. Liikenteen 50 prosentin päästövähennystavoitteen toteutuminen edellyttää kuitenkin selvästi suurempaa täyssähköautojen osuutta.

Tukea nollapäästöisille

Suomessa otettiin tämän vuoden alussa käyttöön määräaikainen nollapäästöisten sähköautojen hankintatuki. Käytännössä valtio tukee täyssähköautojen hankintaa 2000 eurolla. Ruotsissa vastaavanlainen hankintatuki on 60 000 kruunua eli vajaan 6000 euroa.

Päästötavoitteiden toteutuminen ja liikenteen päästöjen pienentäminen edellyttävät nollapäästöisten autojen määrän lisäämistä. Nollapäästöisten autojen yleistymistä voidaan edistää myös verotuksen avulla. Yksi tehokas keino täyssähköautojen määrän lisäämiseksi olisi työsuhdeautoilun verotuksen kehittäminen nollapäästöisen autoilun suuntaan. Työsuhdeautoilla ajetaan keskimääräisiä henkilöautojen ajomääriä huomattavasti enemmän.

Latausmahdollisuuksia edistetään

Latausverkon toimivuus ja hyvät latausmahdollisuudet ovat sähköautokannan kasvun perusedellytyksiä. Latausmahdollisuuksien paranemisesta julkaistaan uutisia lähes päivittäin.

Samalla latausverkoston kasvua ja laajentumista edistetään. Esimerkiksi taloyhtiöillä on mahdollisuus saada valtiolta tukea sähköremontin toteuttamiseen, joka tuottaa asukkaille mahdollisuuden ladata sähköautoja. Valtion tuella remontin kustannuksista voidaan parhaimmillaan kattaa 35 prosenttia. Tuki on enimmillään 90 000 euroa. Kotilatauksen rooli sähköautoilu yleistymistä vauhdittavana tekijänä on merkittävä.

Taloyhtiöt mukaan kehitykseen

Latausverkoston kehittämisessä panostetaan myös asiointilataukseen, pikalataukseen sekä julkisen liikenteen latausjärjestelmiin. Kauppaketjujen ja muiden yritysten panostukset latauspalveluiden tarjonnassa ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Yritysten omien latauspalveluiden rakentaminen onkin jo hyvässä vauhdissa.

Nykyiset lataus- ja pikalatausmahdollisuudet mahdollistavat jo sujuvan liikkumisen sähköautoilla suurimmassa osassa maata.

Kommentti

Älä ylimitoita taloyhtiön latauspistettä

Kun sähköautojen latauspisteiden hankinta on ajankohtaista taloyhtiössä, joutuu yhtiön hallitus perehtymään asiaan. Erilaisiin latausratkaisuihin perehtyminen voi olla melkoinen urakka. Jos hallituksella ei ole entuudestaan täsmällistä tietoa kiinteistö sähköjärjestelmästä, olisi ensimmäisenä tehtävä kartoitus nykytilanteesta. Kartoituksen pohjalta voidaan laatia suunnitelma kustannustehokkaimmasta latausratkaisusta.

— Latauspisteitä ei kannata ylimitoittaa, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen asiantuntija Tuukka Heikkilä.

— Jo 1x16 ampeerin latausvirta on riittävä sähköautoilla. Tällä saavutetaan 3,7 kilowatin teho. Kyseisellä latausvirralla voi ladata kymmenessä tunnissa energiaa sähköauton akkuun 150—250 kilometrin ajomatkaa varten. Tämä on kolmesta viiteen kertaa enemmän kuin henkilöautolla keskimäärin ajetaan päivittäin.

Heikkilän mielestä korkeampaan latausvirtaan investoiminen on turhaa. Järeämmät latausliittymät ovat sitä paitsi kalliimpia.

— Sopivasti mitoitetulla latausvirralla ja latauspisteiden älykkäällä kuormanhallinnalla moni taloyhtiö selviää ilman mittavaa sähkökeskusremonttia, jolla asukkaita usein pelotellaan.

teksti Ari J. Vesa / kuvat Olli Häkämies

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit