25.01.2017, kello 10.41

Hevosen lannan energiakäyttö helpottuu

Lannasta sähköä ja lämpöä?

Tuotantoeläinten lannan polttaminen on jatkossa mahdollista ilman jätteenpolttolupaa. Euroopan unionin tuore linjaus antaa mahdollisuuden tuottaa lannasta sähköä ja lämpöä voimalaitosten kattiloissa.

Hevosen lannan energiakäyttöä on ehditty tutkia jo useammalla eri tavalla. Hevosen lannan energiakäytön mahdollistaminen on jopa kirjattu Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteeksi. Juuri valmistunut EU-asetuksen päivitys antaa mahdollisuuden polttaa tuotantoeläinten lantaa voimalaitoksissa ilman jätteenpolttolupaa ja ilman jätteenpolttolaitoksissa vaadittavaa kallista teknologiaa.

Vuonna 2016 alkaneessa Euroopan maaseuturahaston rahoittamassa InforME-hankkeessa taas on tutkittu hevosen lannan energiakäyttöä sen syntypaikalla. Suomessa InforME-hankkeessa ovat olleet mukana Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden teknillinen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä ProAgria.

— Hevosen lanta on yhä useammalle tilalle kasvava ongelma. Samalla se voi olla kuitenkin yksi ratkaisu lisätä energiaomavaraisuutta, toteaa hankkeen projektipäällikkö Mari Eronen Lahden ammattikorkeakoulusta.

Voimalaitoskäytön lisäksi hevosen lantaa voidaan kompostoida, jolloin maatuva lanta tuottaa lämpöä. Jos lannan kompostointiin käytetään rumpukompostoria, pienenee lannan varastointitilan tarve. Samalla lannan käsittely nopeutuu. InforME-hankkeessa tuotettu animaatio esittelee rumpukompostorin toimintaperiaatteen.

Suomessa syntyvästä hevosen lannasta noin 70 prosenttia levitetään pelloille. Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämässä Hevosenlanta hyötykäyttöön -hankkeessa kartoitetaan laajemmin lannan hyötykäytön mahdollisuuksia.

Lainsäädännölliset esteet poistuivat

Tuotantoeläinten lannanpolttoa koskeva Euroopan unionin asetus hyväksyttiin 17.1.2017. Tämän seurauksena hevosen lantaa voidaan polttaa tavanomaisissa polttolaitoksissa — esimerkiksi voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa. Laitosten ei tarvitse täyttää jätteenpolttolainsäädännön vaatimuksia.

Suomi on ajanut jo pitkään hevosen lannan polttamista koskevia helpotuksia EU:ssa. Tähän asti hevosen lantaa on saanut polttaa vain jätteenpolttolaitoksissa. Suomen aloitteesta hyväksytty muutos keventää lannan polttamiseen liittyviä velvoitteita. Lantaa polttavassa laitoksessa ei esimerkiksi tarvitse olla jatkuvatoimisia päästöjä mittaavia laitteita.

Tällä hetkellä lannanpolttamista säädellään useilla eri kansallisilla määräyksillä, joista osa on päällekkäistä säätelyä. Polttamista säätelee mm. kansallinen ympäristönsuojelulainsäädäntö. Lisäksi valtioneuvoston asetus ohjaa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin teholla energiaa tuottavien laitosten ympäristösuojeluvaatimuksia. Kansallisen lainsäädännön päivittäminen käynnistyy nyt maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriöin yhteistyönä. Tavoitteena on saada lannan polttamiseen liittyvät hyväksymismenettelyt mahdollisimman selkeiksi ja sujuviksi. EU:n hyväksymä asetuksen muutoksen astuu voimaan kevään aikana.

Kuva Scanstockphoto

Energiauutisten verkkolehti on kirjoittanut aikaisemmin hevosen lannan energiakäytöstä myös seuraavissa artikkeleissa:

Turpeen ja hevosen lannan seosta poltetaan Forssassa

Fortum aloittaa hevosen lannan energiakäytön voimalaitoksessa

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit