12.04.2018, kello 10.17

Prosessilämpö käytetään kaukolämpöverkossa

Lietteenpolttolaitos Rovaniemelle

Tulevaisuudessa yhdyskuntalietteestä saatava energia lämmittää kiinteistöjä Rovaniemellä. Laitoksessa syntyvä prosessilämpö otetaan talteen ja käytetään kaukolämpöverkossa.

Kiertotalous ja ympäristö liiketoiminnan johtaja Satu Pekkala, vt. toimitusjohtaja Kristian Gullsten ja Neven hallituksen puheenjohtaja Lasse Kontiola esittelivät Alakorkalon jätevedenpuhdistamon toimintaa ministeri Kimmo Tiilikaiselle ja kansanedustaja Markus Lohelle. Tiilikainen sanoi odottavansa innolla sitä, miten lietteenpolttolaitoksen rakentaminen onnistuu.

Rovaniemen Alakorkaloon rakennettava lietteenpolttolaitos tuottaa paikallista energiaa, mutta samalla se estää yhdyskuntalietteen sisältämien haitallisten aineiden joutumisen luontoon. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn sivutuotteena syntyvä liete sisältää mikromuoveja sekä lääke- ja torjunta-aineita. Osa haitallisista aineista päätyy luontoon, jos liete käytetään lannoitteena pelloilla.

Kun liete poltetaan lietteenpolttolaitoksessa, häviävät haitalliset aineet polttamalla hallitusti. Samalla syntyy energiaa. Lietteen sisältämät ravintoaineet — kuten fosfori — taas voidaan kerätä talteen.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n lietteenpolttolaitoshanke on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista, joilla edistetään ravinnekierrätystä. Ympäristöministeriö tukee hanketta 1,27 miljoonalla eurolla. Laitoksen rakentaminen maksaa noin 4,3 miljoonaa euroa.

Laitoksen rakentaa Endev Oy. Sen käyttämä teknologia on kehitetty yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Laitoksen rakennustyöt aloitetaan keväällä.

Lietteestä yleensä multaa

Yleensä lietteestä valmistetaan biomultaa kompostoimalla. Kompostoitu multa käytetään viherrakentamisessa ja maanviljelyssä. Yhdyskuntien jätevesistä puhdistamoissa syntyvän lietteen on kuitenkin todettu sisältävän yhä enemmän haitallisia aineita. Osa haitta-aineista jää kompostoinnin jälkeenkin syntyvään biomultaan.

Elintarviketeollisuutta huolettaa lannoituksessa käytetyn biomullan sisältämät haitta-aineet. Esimerkiksi osa leipomoista ei ota vastaan viljatuotteita, joiden kasvattamisessa on käytetty puhdistamolietettä. Siksi biomullan kysynnän arvioidaan supistuvan eikä lietteen kompostointi ole tulevaisuudessa enää kannattavaa.

Lietteen polttaminen on yksi tapa hyödyntää puhdistamoissa syntyvää lietettä.

— Haluamme osaltamme kantaa vastuuta puhtaasta ja elinvoimaisesta ympäristöstä. Siksi panostamme kiertotalouteen. Mielestämme lietteen hävittäminen polttamalla sopii hyvin tavoitteisiimme, toteaa Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Kontiola.

teksti Petri Sallinen

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit