24.11.2016, kello 14.47

Elinkeinoelämä kannattaa vähähiilisyyttä

Liikenteen kustannuskasvu kompensoitava

Päästövähennysten pitkäjänteinen suunnitteleminen ja toteuttamien maistuvat Elinkeinoelämän Keskusliitolle (EK). Tämä auttaa yrityksiä varautumaan muutoksiin. Liikenteen päästövähennykset ovat kuitenkin muita raskaampia.

Vähähiilinen yhteiskunta on Suomen suurimpia yrityksiä edustavan Elinkeinoelämän Keskusliiton mielestä hyvä tavoite. Tähän pyrkii hallituksen julkistama kansallinen energia- ja ilmastostrategia, joka asettaa Suomelle päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 asti.

— Kivihiilen käyttöä energian tuotannossa ei kuitenkaan tarvitse kieltää lakien avulla, kuten hallitus kaavailee. Kivihiilen käyttö Suomessa vähenee ilman kieltojakin, toteaa EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

EK:ssa kivihiilen osuuden arvioidaan putoavan 1–2 prosenttiin energian tuotannossa.

Liikenteen päästöt keskiössä

Hallituksen energia- ja ilmastostrategia kohdistaa liikenteen päästöille muita sektoreita rankemmat päästövähennystavoitteet. Biopolttoaineiden osuus liikennepolttoaineiden käytössä on tarkoitus nostaa 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä on EK:n mielestä ylimitoitettu tavoite — alkuperäinen 23,5 prosentin osuus olisi parempi.

— Tavoite heijastuu suoraan liikenteen kustannuksiin. Vaikutukset nostavat liikkumisen ja tavaroiden kuljetusten hintaa, Ohlström muistuttaa.

Ohlström huomauttaa, että hallitusohjelman mukaan teollisuuden kustannuksia ei nosteta.

— Jos liikennekustannukset päästövähennystavoitteiden toteuttamisen vuoksi nousevat, on myös syytä pohtia keinoja kompensoida kustannusten nousu liikenneintensiivisille toimialoille.

Ohlströmin mielestä maataloudesta, asumisesta ja jätehuollosta olisi kaivettava lisää päästövähennyspotentiaalia, jotta eri sektoreiden väliset päästövähennysten kustannusvaikutukset tasoittuisivat.

— Tämä pitää huomioida keväällä valmistuvassa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa.

Uusiutuvan energian käyttöa edistetään järkevästi

Uusiutuvan energian käytön tukemisen painopisteen siirtäminen energian tuottamisesta kohti voimalaitosinvestointeja on EK:n mielestä hyvä suunta. Samalla päällekkäisen ohjauksen vähentäminen vahvistaa päästökaupan roolia. Hallituksen linjaus näkyy tuotekehityspanostuksen kaksinkertaistamisena seuraavien viiden vuoden aikana — tämä vauhdittaa suomalaisen clean tech -osaamisen kehittymistä ja antaa mahdollisuuden uudelle vientitoiminnalle.

Sähkön riittävyyden ja toimitusvarmuuskysymysten huomioiminen on elinkeinoelämälle myös hyvä uutinen. Energiatehokkuutta EK taas olisi halunnut painottaa enemmän.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit