10.06.2016, kello 12.12

Kollaja-hanke ei ole este palauttaa lohikantaa Iijokeen

Lohien vaeltamiselle uusia haasteita

Kollajan altaan rakentaminen ei olisi este palauttaa lohikantaa Iijokeen. Lisähaasteita altaan rakentaminen kuitenkin toisi lohikantojen elvyttämiselle. Näin todetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa selvityksessä.

Iijoki virtaa Pohjois-Pohjanmaan läpi laskien Perämereen Iin Haminan kohdalla. Joki on noin 370 kilometriä pitkä. Joen alkulähteet ovat Kuusamossa.

Kollajan altaan rakentamisen vaikutuksia Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämiselle on selvitetty Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa tutkimuksessa. Allas ei todennäköisesti aiheuttaisi ratkaisemattomia ongelmia vaelluskalojen liikkumiselle. Altaan yhteyteen rakennettava uusi voimalaitos, vesistön keskivaiheille sijoittuva tekojärvi ja virtausreittien muuttuminen ovat kuitenkin haasteellisia.

Selvityksen mukaan Iijokeen laskevan Livojoen vaelluskalakantojen elvyttämismahdollisuudet heikentyisivät selvästi, kun kalojen vaellusyhteydet muuttuvat. Kipinän alueelle sijoittuvan Iijoen luonnonuoman osalta haittavaikutukset taas jäisivät kohtalaisen vähäisiksi. Nykyistä pienemmät syys- ja talvivirtaamat voivat heikentää lohen lisääntymismahdollisuuksia sekä mädin ja poikasten selviytymistä.

Merkittävimmät ongelmat kohdistuisivat vaelluskalojen poikasiin, selvityksessä todetaan. Todennäköisesti niiden kuolleisuus kasvaisi tekojärven ja uuden voimalaitoksen vuoksi. Erityisen haitallista olisi, jos Pudasjärven yläpuolisilla alueilla syntyneet poikaset ajautuisivat Kollajan tekojärveen johtavalle reitille.

Selvityksessä suositellaan, että vaelluskalojen poikasten joutuminen tekojärveen pitäisi estää. Poikaset pitäisi ohjata Iijoen luonnonuoman kautta kaikissa olosuhteissa. Tämä voitaisiin varmistaa pitämällä ympäristövirtaamat riittävän suurina Iijoen luonnonuomassa. Samalla Livojoella pitäisi kehittää kalojen vaellusyhteyksiä. Lisäksi Raasakan vanha uoma voitaisiin kunnostaa kalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi.

Luonnonvarakeskuksen selvitys keskittyi arvioimaan Kollajan altaan vaikutuksia lohen elinkierron eri vaiheissa. Samalla kehitettiin lohikantamalli vaelluskalojen poikasten alasvaelluskuolleisuuden ja sen muutosten merkityksen arvioimiseksi. Lisäksi tutkittiin Iijoen luonnonuoman ympäristövirtaamatarpeita kalojen vaelluksen kannalta.

— Olemme tiedostaneet, että Kollajan altaan rakentaminen toisi lisähaasteita vaelluskaloille. Olemme kuitenkin sitoutuneet etsimään ratkaisut ongelmiin hankkeen suunnittelun yhteydessä, toteaa PVO-Vesivoiman ympäristöpäällikkö Aaro Horsma.

Luonnonvarakeskus toteutti selvityksen PVO-Vesivoiman Oy:n toimeksiannosta. Selvitys on ladattavissa omalle koneelle täältä.

Kuva Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit