01.09.2016, kello 14.20

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson:

Markkinaehtoisuus ei yksin riitä

Pelkästään markkinaehtoisesti toimiva järjestelmä ei lisää uusiutuvan energian osuutta riittävän nopeasti. Siksi uusiutuvan energian käytön lisäämistä on tuettava. Näin toteaa Vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja Li Andersson.

— Uusiutuvan energian tukeminen on perusteltua ja tarpeellista, jotta siirtymä kestävämpään energiatuotantoon tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Vaikka uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmää on kritisoitu aiheesta, en kuitenkaan pidä hyvänä tukijärjestelmien lopettamista kokonaan.

Andersson huomauttaa, että syöttötariffeille voidaan kehittää myös vaihtoehtoisia tukijärjestelmiä. Puutteistaan huolimatta syöttitariffi on kuitenkin lisännyt tuuleen, aurinkoon ja bioenergiaan perustuvaa sähköntuotantoa.

— Tuulivoiman määrä on kasvanut Suomessa nopeammin kuin odotettiin. Kun syöttötariffin hinta on kohdallaan, on se tehokas ohjauskeino oikein suunnatun energiaverotuksen rinnalla.

— Pelkästään markkinaehtoisesti toimiva järjestelmä on liian hidas. Mikäli haluamme toteuttaa osuutemme Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksista, on meidän oltava nykyistä kunnianhimoisempia. Päästökaupan ulkopuolisella sektorilla on Suomessa vielä paljon mahdollisuuksia vähentää päästöjä ja lisätä energiatehokkuutta, Andersson muistuttaa.

Anderssonin mielestä päästökauppajärjestelmä on hyvä esimerkki siitä, miten markkinaehtoinen mekanismi toimii poliittisessa ohjauksessa huonosti. Andersson haluaisi tarkastella energiapolitiikkaa ylipäätään suurena kokonaisuutena — myös päästökaupan ulkopuolella. Samalla voitaisiin arvioida paremmin ilmastopolitiikkaa väärään suuntaan ohjaavien tukien roolia ja niiden vähentämisen tarvetta.

— Ilmastopolitiikkaa väärään suuntaan ohjaavia tukia on käytössä teollisuudessa, kuljetuksissa ja maataloudessa. Kaikilla näillä sektoreilla biopohjaisten polttoaineiden käyttöä voitaisiin kuitenkin lisätä.

Sähköntuotantokapasiteetti riittää

Puheenjohtaja Andersson ei ole huolissaan sähköntuotantokapasiteetin riittävyydestä.

— Uusiutuvan energian lisäämisellä ja energiansäästötoimilla selviämme ilman uusien ydinvoimalaitosten rakentamista. Asuntojen lämmityksessä, teollisuudessa ja päästökaupan ulkopuolisessa liikenteessä on paljon tehostettavaa, Andersson huomauttaa.

— En tue uusien ydinvoimalaitosten rakentamista, mutta en myöskään kannata nykyisin käytössä olevien ydinvoimalaitosten sulkemista. Ne ovat osa energiantuotannon kokonaisuutta. Nyt on keskityttävä fossiilisten polttoaineiden ja öljyn käytön vähentämiseen.

Li Andersonin haastattelu on kokonaisuudessaan luettavissa Energiauutisten painetusta numerosta 5/2016.

teksti Markku Laukkanen
kuva Olli Häkämies

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit