02.11.2017, kello 14.32

Yritystukien uudistamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja vaihtuu

Mauri Pekkarinen ryhmän vetäjäksi

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen on uusi parlamentaarisen yritystukien uudistamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja. Työryhmän tehtävänä on laatia tiekartta yritystukien uudistamiseksi.

Alun perin työryhmää vetänyt elinkeinoministeri Mika Lintilä pyysi tehtävästä eroa. Eronpyynnön syynä on mahdollinen jääviystilanne, koska Lintilä työskentelee samalla valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä.

Työryhmä aloitti työnsä syyskuussa. Tavoitteena on kehittää yritystukijärjestelmää selkeämmäksi, paremmin yritysten uudistumista ja tuottavuutta edistäväksi sekä valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi. Yritystukien jakamisessa pitäisi ottaa huomioon myös energia- ja ilmastostrategiaan kirjatut tavoitteet.

Yritystukien painopistettä halutaan siirtää yritysten ja elinkeinojen pitkän aikavälin tuottavuutta edistävään suuntaan. Samalla työryhmä pitää arvioida muita vaihtoehtoisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi tuen jatkamisen sijasta. Työryhmän toimikausi päättyy 28.2.2018.

Työryhmä ottaa työssään huomioon työ- ja elinkeinoministeriön jo aikaisemmin tekemät selvitykset asiasta — myös verotukia koskevan tutkimustiedot. Työssä arvioidaan myös kansainvälistä kilpailua kohtaavien toimialojen asemaa.

Työ toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmä tekee esityksen supistettaviksi tarkoitetuista nykyisistä tukimuodoista. Päätöksiä odotetaan 15.12.2017 mennessä. Tämän linjauksen perusteellä työryhmä esittää toisessa vaiheessa yleiset periaatteet tukien käytölle. Uusittu järjestelmä olisi tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2019–2023 aikana.

Työryhmän kokoonpano

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen, Keskustan eduskuntaryhmä, (puheenjohtaja)
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Kaj Turunen, Sinisten eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Peter Östman, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Harri Jaskari, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Lauri Ihalainen, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Emma Kari, Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Mats Nylund, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Osastopäällikkö Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö (pääsihteeri)
Osastopäällikkö Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö (pääsihteeri)
Yksikön päällikkö Sanna Ruuskanen, liikenne- ja viestintäministeriö
Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö

Pysyvät asiantuntijat

Pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät
Johtaja Jouni Hakala, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK ry
Johtava energia-asiantuntija Jouni Punnonen, Metsäteollisuus ry
Kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, SAK (Palkansaajakeskusjärjestöjen
SAK, STTK ja Akava yhteinen edustaja)
Ylijohtaja Anni Huhtala, VATT

TAUSTAA

Yritysten tukemisesta ja yritystukien vaikutuksesta talouskasvuun päätettiin teettää virkamiesselvitys viime vuonna. Samalla kerättiin arvioita yritystukien uudelleen kohdentamisen mahdollisuuksista. Virkamiesselvitys valmistui tämän vuoden keväällä.

Virkamiesselvityksen mukaan yritystukein arvo vuonna 2017 on noin neljä miljardia euroa. Niistä suoria tukia on noin 1,1 miljardia ja verotukia noin 2,9 miljardia. Mukaan eivät ole EU-tuet, EU:n maataloustuet eivätkä alennukset arvonlisäveroihin.

Virkamiehet olisivat valmiit siirtämään yritystukijärjestelmän painopistettä yrityssektorin pitkän aikavälin tuottavuutta edistävien suorien tukien suuntaan. Verotukia taas pitäisi vähentää. Tukien pitäisi myös kannustaa yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja ottamaan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä.

Virkamiesten mukaan jatkoselvityksiä on syytä tehdä erityisesti yritystukien vaikuttavuudesta. Yhteisöverotuksen erilaisten varausten tarkoituksenmukaisuutta nykyisessä toimintaympäristössä olisi myös syytä tarkastella. Hallituksen olisi myös syytä tarkastella yritystukia kriittisellä silmällä säännöllisesti ja arvioida tukien vaikuttavuutta sekä tarpeellisuutta.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit