26.09.2018, kello 17.16

Öljyn ja kaasun suurtuottajat sopivat

Metaanipäästöt minimiin

Osa maailman johtavista raakaöljyn ja maakaasun tuottajista allekirjoitti maanantaina 24.9. sitoumuksen rajoittaa metaanipäästönsä 0,25 prosenttiin omasta kokonaistuotannosta vuoteen 2025 mennessä, uutisoi EURACTIV.com.

Sitoumus on siinä mielessä merkittävä, että vaikka metaanipäästöt ovat hiilidioksidipäästöihin verrattuina varsin pienet, on metaani voimakkaimpia kasvihuonekaasuja. Allekirjoittajina oli 13 johtavan öljy- ja kaasuyhtiön toimitusjohtajaa, jotka edustavat alan yhteenliittymää ”Oil and Gas Climate Initiative” (OGCI). Neljännesosaprosentin sitoumuksen ohella asetettiin lisäksi kunnianhimoisempikin tavoite – 0,2 prosenttia.

OGCI on laskenut, että 0,25 prosentin tavoitteen saavuttamisella metaanipäästöjä voidaan vähentää noin 350 000 tonnia vuodessa. Laskelmien pohjana on ollut vuoden 2017 päästöosuus, 0,32 prosenttia. Yhteisessä lausunnossaan OGCI -jäsenet ilmaisivat lopulliseksi päämääräkseen “kohti nollametaanipäästöjä”, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet tulisivat täytetyiksi.

Metaanipäästöjen vähentäminen kaasualalle tärkeää

Metaani on vahva kasvihuonekaasu, jonka vaikutus lämpötilan nousuun on selvästi suurempi kuin hiilidioksidin. Maakaasuteollisuus on jo pitkään pyrkinyt vaikuttamaan niin alan sisällä kuin sen ulkopuolella siihen, että metaanivuodot ilmakehään pystyttäisiin tyrehdyttämään. Näin tehdessään se pyrkii luonnollisesti vähentämään oman toimialansa vaikutusta päästöihin, mutta myös kohottamaan omaa imagoaan siirtymäpolttoaineen edustajana.

Kansainvälisen Energiajärjestön IEA:n vuodelta 2012 peräisin olevien tietojen mukaan 60 prosenttia metaanipäästöistä on ihmisten aiheuttamia. Suurin osa päästöistä, noin 60 prosenttia tulee maataloudesta. Vuodelta 2017 peräisin oleva IEA:n arvio on, että fossiilisten polttoaineiden teollisuus päästi ilmakehään 76 miljoonaa tonnia metaania.

Ympäristöpuolelta ymmärrystä ja tyrmäystä

Ympäristöjärjestö ”Environmental Defense Fund” (EDF) pitää fossiilisten polttoaineiden tuottajien sitoumusta tervetulleena. EDF:n toimitusjohtaja Fred Krupp sanoo hankkeesta jopa, että yhtiöt ansaitsevat siitä reilun tunnustuksen.

- Teollisuuden on omaksuttava ”jämäkämpiä mittaustapoja” kuin yleisesti käytetyt karkeat arviot, Krupp lisää. OGCI aikoo vastata huutoon, sillä sen tavoitteena on luoda standardoidut seurantatyökalut jäsenilleen.

Fred Krupp antaa myös varoituksen sanan OGCI-yhtiöille siitä, että niiden on syytä tarkkailla vitkastelijoita, jotka yrittävät ajaa edistyksellisempien rattailla tekemättä itse vähäisintäkään ponnistusta.

Päinvastoin kuin EDF Euroopan Maan ystävien talousoikeusekspertti Antoine Simon vähättelee öljy- ja kaasualan metaanipäästöjen vähentämishanketta. Simon pitää sitä “viestintäharjoituksena” ja varoittaa, että öljy- ja maakaasulähteiden avaamiset ja sulkemiset sekä miljoonien kilometrien pituiset putkistot tarkoittavat, että fossiilinen maakaasu on ja pysyy tappavan vaarallisena kasvihuonekaasuna, leikataanpa metaanipäästöjä kuinka paljon tahansa.

Uutta verta OGCIiin Yhdysvalloista

Vuonna 2014 perustettu OGCI on tähän asti ollut vahvasti eurooppalaisvetoinen. Mutta syyskuun puolenvälin jälkeen se sai alan amerikkalaisista suuryrityksistä jäsenikseen Chevronin, ExxonMobilen ja Occidental Petroleumin ja samalla 100 miljoonan dollarin potin ilmastonmuutosrahastoonsa. Se kasvatti järjestön rahaston 1,3 miljardiin dollariin.

Näiden kolmen yhtiön nettovarallisuus on yhteensä reilut 500 miljardia dollaria ja ne vastaavat noin 5 prosenttia maailman öljyn ja maakaasun tuotannosta. Aiemmin ne vastustivat OGCI:hin liittymistä, mutta käänsivät nyt kelkkansa ja tulivat yhteisrintamaan alan eurooppalaisten jättien kuten BP, Shell ja Total kanssa.

- Tarvitaan energiateollisuuden yhteisiä ponnistuksia kehittääksemme soveltuvia ja edullisia ratkaisuja ilmastonmuutosriskin tuomiin haasteisiin, Exxonin pääjohtaja Darren Woods sanoi oman yhtiönsä päätöksestä liittyä alan järjestöön.

Amerikkalaisyhtiöiden liittymisilmoitukset osuivat aikaan hieman ennen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportin julkaisua liittyen Pariisissa joulukuussa 2015 sovittuun 1,5 Celsius-asteen ilmaston lämpiämistavoitteeseen. Raportti on tarkoitus julkistaa 8.10.2018.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Shutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit