16.06.2015, kello 15.50

Ylimääräinen tuuli- ja aurinkosähkö kaasuksi

Metaanireaktorilla puhdasta energiaa

Metaanireaktori tuottaa synteettistä maakaasua hyvällä hyötysuhteella. Reaktorilla voidaan muuntaa esimerkiksi ylimääräinen aurinkosähkö varastoitavaksi metaanikaasuksi.

Esimerkiksi näin metaanireaktoria voidaan hyödyntää

Luonnonvarakeskuksessa kehitetty metaanireaktori tehostaa uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa. Reaktorin avulla voidaan jalostaa esimerkiksi ylimääräinen aurinko- tai tuulisähkö metaanikaasuksi, jota voidaan helposti varastoida tulevaa käyttöä varten. Reaktorilla voidaan jalostaa myös puuraaka-ainetta metaanikaasuksi tai ottaa valmistuksessa tarvittava hiilidioksidi talteen teollisuuden ja energiatuotannon päästöistä.

Suomalainen keksintö on jo valmis kaupallistettavaksi — tätä varten etsitään sopivaa kumppania. Arvioiden mukaan ensimmäiset reaktorit voisivat olla markkinoilla 2–3 vuoden kuluessa.

Tutkija Anni Alitalo Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että tavoitteena on aluksi tarjota järjestelmää maatiloille ja keskisuurille energiayhtiöille. Myöhemmin voidaan siirtyä teollisuusmittakaavaan ja pyrkiä vientimarkkinoille.

— Maatiloille rakennetuissa biokaasulaitoksissa metaanireaktorin avulla voidaan valmistaa metaania biokaasun sisältämästä hiilidioksidista. Nykyisiä menetelmiä käyttämällä hiilidioksidia vapautuu ilmakehään, Alitalo toteaa.

— Metaanireaktori on tuotantokustannuksiltaan edullinen ja sopivia käyttökohteita on runsaasti. Saksassa saataisiin talteen ylimääräinen aurinko- ja tuulienergia, meillä taas voitaisiin tehostaa ja monipuolistaa puun ja biomassan käyttöä.

Kaikki orgaaninen aines metaaniksi?

Metaanireaktorin ensimmäinen versio perustuu professori Erkki Auran ideaan. Auran idean mukaan suosta peräisin olevat mikrobit tuottavat hiilidioksidista ja vedystä metaania ja vettä. Luonnonvarakeskuksen tutkijat Anni Alitalo ja Marko Niskanen kehittivät menetelmää eteenpäin parantamalla reaktorin toimintaa. Samalla kokeiltiin energialähteinä erilaisia kaasuja.

Nyt kehitetyn uuden mikrobiologisen menetelmän hyötysuhde on jo melko hyvä. Samalla selvisi, että metaania voidaan tuottaa puhtaan vedyn ja hiilidioksidin sijasta myös hiilimonoksidia sisältävästä puukaasusta.

— Mikrobit osaavat valmistaa puukaasusta ensin hiilidioksidia ja siitä edelleen metaania.

Aurinko- ja tuulisähkö taas muunnetaan elektrolyysissä ensin vedyksi, jonka jälkeen mikrobit tuottavat vedystä ja hiilidioksidista metaanikaasua. Paineistettuna metaanikaasu sopii esimerkiksi käytettäväksi liikennepolttoaineena.

— Kaasutuksessa kaikki orgaaninen aines voidaan muuttaa metaani, jos kehittämämme idea otetaan käyttöön, Alitalo toteaa.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit