25.02.2016, kello 15.28

Turpeen vero alas

Metsähakesähkön tuki nousee

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuki nousee 18 euroon megawattitunnilta maaliskuun alussa. Samalla turpeen vero alenee 1,9 euroon megawattitunnilta. Valtioneuvosto hyväksyi 25.2.2016 muutokset.

Metsähakkeella tuotetun sähkön tukien nostaminen ja turpeen veron alentaminen parantavat kotimaisten energian tuotantoon käytettävien polttoaineiden kilpailukykyä kivihiileen verrattuna. Metsähaketuen tarkoituksena taas on varmistaa metsähakkeen kilpailukyky turpeeseen verrattuna sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Tällä hetkellä turpeen vero on 3,4 euroa megawattitunnilta ja metsähakesähkön tuki 15,87 euroa megawattitunnilta. Muutokset astuvat voimaan maaliskuun alussa.

Metsähakesähkön tuki kuitenkin alenee noin 60 prosenttiin, mikäli sähkön tuotantoon käytetty metsähake on valmistettu puun jalostukseen soveltuvista ns. järeiden runkojen osista. Tällä halutaan varmistaa se, että tuotantotuen seurauksena jalostukseen kelpaavaa arvokkaampaa runkopuuta ei päädy voimalaitosten kattilaan. Tältä osin muutosta astuu voimaan 1.1.2019. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että suurin osa metsähakkeella tuotetusta sähköstä on jatkossakin täysimääräisen tuen piirissä.

Eduskunta käsitteli jo keväällä 2015 turpeen veron alentamista ja metsähakesähkön tukijärjestelmää koskevat lakimuutokset. Valtiontukia koskevat esitykset on kuitenkin hyväksytettävä EU-komissiolla, jonka jälkeen ne voidaan ottaa kansallisesti käyttöön. EU-komissio hyväksyi 15.2.2016 metsähaketukijärjestelmän muutosesityksen.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Lisää pieniä CHP laitoksia

Muuttamalla pieniä lämpövoimaloita sähköa tuottavaksi, saataisiin yhden ydinvoimalan verran lisää sähköä ja 2000 uutta työpaikkaa.
Tarvii vaan hiukan investointitukia.
Hiilentuontimäärään kiintiö, joka laskee vuosittaain 10%. Hakkeen käyttö liisääntyisi.

- ti maalisk. 01 08:36:22 2016