16.12.2016, kello 10.55

Ilmastopolitiikka tehostuisi

Metsien hiilivirroille hinta?

Ilmastopolitikka tehostuu, jos metsien hiilivirroilla olisi hinta. Teollisuuden ja energiantuotannon hiilipäästöt on jo hinnoiteltu päästökaupan ja verojen avulla. Samaa logiikkaa voitaisiin soveltaa metsätaloudessa.

Puun ympäristöystävällistä kasvattamista ja käyttöä voitaisiin ohjata tehokkaasti taloudellisilla kannustumilla ja samalla edistää ilmastopolitiikan toteutumista. Näin toteavat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijat tuoreessa Metsätieteen aikakauskirjan katsauksessa. Hiiliverot ja päästökauppa ohjaavat jo energiantuottajien ja teollisuuden hiilipäästöjä. Ohjauksen avulla päästöille muodostuu hinta ja riittävän korkea hinta ohjaa muuttamaan tuotantoa taloudellisesti edullisempaan suuntaan. Samalla ilmastopäästöt vähenevät.

Hiilivirtoja hinnoittelevaa ohjausta ei ole kuitenkaan ulotettu metsien ja puun käyttöön.

— Jos metsien ja puutuotteiden hiilivirtoja ohjattaisiin samankaltaisilla perusteilla, vähenisivät ilmastopolitiikan kustannukset, toteaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Jani Laturi.

— Metsien hiilivarastoja kannattaa kasvatta aina silloin, kun se on taloudellisesti kannattavaa.

Metsin avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja samalla metsät ovat kansantalouden hyvinvoinnin ja kansalaisten virkistyksen lähde. Tutkijoiden mielestä ilmastopolitikka voidaan kuitenkin sovittaa yhteen metsien muiden käyttömuotojen kanssa sellaiseksi, että metsien tuottamat hyvinvointivaikutukset olisivat samalla mahdollisimman suuret.

— Tarkoituksenmukainen ilmastopolitiikka voimistaa metsien ilmastohyötyjä tasapainottaen ne muiden metsänkäytön tavoitteiden kanssa, toteaa Luken professori Jussi Uusivuori.

Ilmasto-ohjausta metsänomistajille ja kuluttajille

Metsien hoidosta päättävät metsänomistajat ja puun käytöstä kuluttajat. Kummankin osapuolen päätöksiin voidaan vaikuttaa kannustimilla. Jos esimerkiksi metsänomistajalle maksettaisiin korvausta metsän sitomasta hiilestä, hänen kannattaisi sopeuttaa metsänkäsittelyään. Ilmastovaikutukset huomioimalla hän voisi parantaa metsiensä tuottoa.

Ilmastovaikutukset voidaan ottaa huomioon myös puutuotteiden käytössä. Pitkäikäisillä puutuotteilla taloudelliset kannustimet olisivat suuremmat kuin lyhytikäisillä tuotteilla. Samalla puutuotteiden käyttöä voitaisiin ylipäätään edistää. Suuressa kuvassa järjestelmä ohjaisi puunkäyttöä ilmastoystävälliseen suuntaan.

Ilmastopolitiikan ohjauskeinolla voidaan myös edistää metsien kustannustehokasta käyttöä. Samalla poistuisivat nykyisin käytössä olevat osin keinotekoiset ohjauskeinot, kuten erilaisten kestävyyskriteereiden soveltamisen tarve.

— Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on nykyisin käytössä rakenteita, jotka voivat viedä valtioilta kannustimet siirtyä nieluja tukeviin järjestelmiin. Tällainen on muun muassa metsänhoidon vertailutason ylittävän nielun hyödyntämiselle asetettu katto. Siksi tulevissa ilmastoneuvotteluissa on tärkeää pyrkiä purkamaan rajoitteita, jotka estävät metsien koko potentiaalin hyödyntämisen ilmastonmuutoksen hillinnässä, tutkija Jussi Lintunen Lukesta sanoo.

Metsätieteen aikakauskirja avautuu täältä.

Kuva Scanstocphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit