21.03.2016, kello 13.08

Yhteisöt vetoavat ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiseen

METSO-ohjelman rahoitusta vahvistettava

METSO-ohjelman rahoitusta on syytä vahvistaa hallituksen kehysriihessä. Tämä antaisi paremmat mahdollisuudet rakentaa metsätalousmalleja, jotka ottavat huomioon luonnon monimuotoisuuden. Vetoomuksen on allekirjoittanut laaja joukko metsä- ja ympäristöalan yhteisöjä.

Metsien taloudellisen käytön ja suojelun tasapainon rakentamisessa tarvitaan kokonaisvaltaista yhteistyömallia. Hyvä malli koostuu useammista yhteistyömuodoista. Lisäksi valtion olisi oltava mukana toiminnassa. Näin toteaa 19 metsä- ja ympäristöalan yhteisöä ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle osoitetussa vetoomuksessa. Yhteisöjen mielestä METSO-ohjelman rahoituksen vahvistaminen edistäisi tavoitetta.

Viimeisten kahdeksan vuoden aikana METSO-ohjelman avulla on voitu pysyvästi suojella arvokkaita metsäkohteita noin 56 000 hehtaaria. Määräaikaisia suojelusopimuksia on tehty 36 000 hehtaarilla ja luonnonhoitotoimia on suoritettu 16 000 hehtaarilla. METSO-ohjelman tavoitteet asetettiin aikanaan vuoteen 2025. Tällä hetkellä tavoitteista on saavutettu noin puolet.

— Hallituksen päätös leikata METSO-ohjelman rahoitusta jopa 60–70 prosentilla kuitenkin vaarantaa vakavalla tavalla ohjelman tavoitteiden toteutumisen, metsä- ja ympäristöalan yhteisöt toteavat vetoomuksessaan.

Yhteisöt muistuttavat, että METSO-ohjelman merkitys on huomattavasti suojeltuja metsähehtaareja suurempi. Maanomistajien vapaaehtoiseen suojeluun perustuva ohjelma on esimerkiksi parantanut luonnonsuojelun yleistä hyväksyttävyyttä. Lisäksi ohjelman seurauksena on syntynyt uusia yhteistyöverkostoja.

— Hallitus haluaa lisätä puun käyttöä merkittävästi esimerkiksi energian tuotannossa. Samalla luonnonsuojeluun käytettävän rahoituksen raju leikkaaminen vaarantaa vuosia jatkuneen positiivisen kehityksen vapaaehtoisen luonnonsuojelun osalta, vetoomuksessa huomautetaan.

Tiilikaiselle osoitetussa vetoomuksessa huomautetaan, että METSO-ohjelmaan käytetyt miljoonat maksavat itsensä takaisin metsäluonnon monimuotoisuuden parantumisena ja metsätalouden toimintaympäristön vakautena.

— METSO-ohjelma on Suomessa ainutlaatuinen osa suomalaisen biotalouden kestävää kehitystä ja kasvua. Sen avulla saavutettua yhteistyöhenkiä ei ole varaa vaarantaa.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle osoitetun vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Bioenergia ry, Birdlife Suomi, Energiateollisuus ry, FSC Suomi,Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsä Group, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, Metsäteollisuus ry, Natur och Miljö r.f., PEFC Suomi, Stora Enso Oyj, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen Metsäyhdistys ry, Suomen Sahat ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Tornator Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja WWF Suomi.

Mikä on METSO-ohjelma?

METSO-ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Ohjelman avulla lisätään suojelualueiden ja ympäristötukikohteiden määrää. Samalla tehdään hoitotöitä talousmetsissä ja suojelualueilla.

Ohjelma on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke. Se perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaavat ELY-keskukset, Suomen Metsäkeskus ja Metsähallitus. Toiminnassa ovat mukana myös MTK, metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset, Suomen Kuntaliitto ja luonnonsuojelujärjestöt.

Metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä METSO-ohjelmaan. Tämän jälkeen asiantuntijat käyvät arvioimassa soveltuuko metsä ohjelman avulla suojeltavaksi. Jos ohjelmaan tarjottu metsä päätetään suojella, korvaa valtio metsänomistajalle puuntuotannon tulonmenetyksistä aiheutuvat kustannukset. METSO-ohjelmaan päätyneiden metsien luonnonhoito on metsänomistajalle ilmaista.

METSO-ohjelmaan liitetyissä talousmetsissä taas hoito suunnitellaan ja toteutetaan luonnonhoitohankkeena. Kunnostuksen kohteena voi olla myös luonnonarvoiltaan heikentynyt lähde, puro tai suo. Luonnonhoitoa tehdään myös valtion omistamilla luonnonsuojelualueilla. Yksityisillä suojelualueilla hoito suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä maanomistajan kanssa.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit