21.05.2019, kello 14.34

Uusia ratkaisuja hajautettuun tuotantoon

Mikrokokoista CHP-tekniikkaa

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) alavireisyydestä huolimatta Hämeen ammattikorkeakoulun hankkeessa tutkitaan uudella tavalla pienikokoisen CHP-ratkaisun mahdollisuuksia.

Mikrokokoisen CHP-laitoksen on suunnitellut arkkitehti Juuso Horelli.

Hämeen ammattikorkeakoulun VENECT-hankkeessa kehitetään mikrokokoluokan vähähiilistä ja energiatehokasta CHP-ratkaisua. Tavoitteena on uusiutuvaan energiaan perustuva ja paikalliseen pientuotantoon soveltuva hybridimoduuli. Laitoksen sähköntuotannossa käytetään polttoprosessissa syntyvää hukkalämpöä, ORC-tekniikkaa ja mikroturbiinia. ORC-tekniikassa hyödynnetään kylmäaineiden kykyä höyrystyä alhaisissa lämpötiloissa. Tämä mahdollistaa sähköntuotannon jopa alle sadan asteen lämpötilassa.

Hankkeen toinen tavoite on polttoprosessin optimointi ja hyötysuhteen parantaminen. Tämä parantaa kustannustehokkuutta ja vähentää prosessissa syntyviä haitallisia palokaasuja. Optimoinnissa tutkitaan polttolämpötiloja, poltettavan materiaalin massan ja sen kosteuden merkitystä. Polttoprosessia arvioidaan matemaattisten mallien avulla, jotka todennetaan myös käytännössä.

Hankkeessa tutkitaan myös sähköenergian varastointimenetelmiä. Tavoitteena on selvittää energian varastointiin liittyvät parhaat käytännöt. Niiden perusteella voidaan laatia suosituksia mm. varastointiajoista ja varastointikapasiteetista.

Ratkaisuja paikalliseen tuotantoon

Parhaimmillaan hajautettu ja paikallinen energiantuotanto on silloin, kun laitoksessa voidaan monipuolisesti hyödyntää erilaisia energialähteitä — paikallisen saatavuuden mukaan. Paikallinen pientuotanto mahdollistaa myös energiaomavaraisuuden haja-asutusalueilla tai tilanteissa, jolloin energian tarve kasvaa tilapäisesti esimerkiksi lisärakentamisen vuoksi. Ilmastoriskit taas voidaan välttää tehokkaasti ja taloudellisesti siirrettävien pientuotantomoduulien avulla.

Hanke perustuu "Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta" -projektissa tehtyyn kehitystyöhön. Sen tavoitteena oli energiatehokkuuden edistäminen omakotitalo-, maatila- ja kylämittakaavassa Pirkanmaan alueella.

teksti Petri Sallinen

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit