15.09.2016, kello 15.08

Työryhmä selvittää:

Miten älyverkot voivat palvella asiakkaita?

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia palvella asiakkaita. Työryhmän tehtävänä on esittää konkreettisia toimia, joilla asiakkaat voivat älyverkkojen välityksellä osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille.

Työryhmään on kutsuttu laaja edustus koko toimialalta. Mukana on niin sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten kuin tutkimuslaitostenkin edustus. Energiateollisuus ry:tä työryhmässä edustaa asiantuntija Riina Heinimäki.

– Kuluttaja on nostettu keskiöön Euroopan komission Energiaunioni-valmistelussa. Älykkäillä ratkaisuilla Suomi voi näyttää mallia muille, miten kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia voidaan tulevaisuudessa lisätä, elinkeinoministeri Olli Rehn toteaa työryhmän asettamisesta.

Rehnin mukaan sähkömarkkinoilla kaivataan uusia tapoja toimia joustavasti ja kustannustehokkaasti. Kuluttajien aktiivisuuden lisääminen on keskeistä tähän haasteeseen vastaamisessa.

Työryhmän asettaminen on nähty tarpeelliseksi myös siitä syystä, että uusien palveluiden kehittyminen ja asiakkaiden aktiivisuuden lisääntyminen on ollut hidasta, vaikka älymittarit ovat mahdollistaneet kaikkien kuluttajien aktiivisen osallistumisen markkinoille.

Työryhmän on annettava mietintönsä 30.9.2018 mennessä. Lisäksi sen on toimitettava 2.10.2017 mennessä väliraportti, jossa kerrotaan työn edistymisestä ja linjataan loppuraportissa tarkasteltavat aihekokonaisuudet.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit