15.11.2016, kello 10.05

Tasa-arvojärjestö UN Womenin aloite

Naiset Intian energiaongelman ratkaisijoina?

Intiassa naiset vastaavat valtaosasta maaseudun kotitalouksien energiatarpeista: valaistuksesta, lämmityksestä, ruoan valmistuksesta. He käyttävät jopa viisi tuntia päivässä polttoaineen keräämiseen. Mitä jos he voisivat käyttää tämän ajan vaikkapa palkkatyöhön?

Women’s Entrepreneurship for Renewable Energy -aloite kouluttaa 50 000 naista kestävien energiaratkaisujen käyttäjiksi ja tuottajiksi Intian maaseudulla vuosina 2017–2021. Ohjelma tukee suoraan Intian valtion pyrkimystä taata vuoteen 2020 mennessä puhtaan energian saatavuus miljoonalle ihmiselle, jotka aiemmin ovat eläneet ilman sähköä.

Aloitteen takana on YK:n tasa-arvojärjestö UN Women, joka aikoo antaa naisille uuden roolin kestävän energian käyttäjinä, yrittäjinä ja vaikuttajina.

Energiaratkaisut vaikuttavat tasa-arvoon

Intiassa 142 miljoonaa maaseudun kotitaloutta käyttää polttopuuta ja muita kiinteitä polttoaineita, kuten lantaa ja hiiltä, ensisijaisena energialähteenä. Vain niukasti yli puolet kaikista maaseudun kotitalouksista on sähkönjakelun piirissä.

Kestävän energian valjastaminen hyötykäyttöön on avainasemassa Intian kaltaisessa maassa, jossa biomassan polttaminen saa aikaan ilmastonmuutosta kiihdyttäviä noki- ja hiilidioksidipäästöjä. Vaakalaudalla on myös ihmisten terveys.

- Kehitysmaissa kuolee vuosittain yli neljä miljoonaa ihmistä – heistä enemmistö naisia ja lapsia – perinteisten polttoaineiden saastuttaman sisäilman vuoksi, sanoo Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Kestävien energiaratkaisujen tukeminen on olennaista myös sukupuolten tasa-arvolle ja kestävälle talouskasvulle laajemminkin.

- Sähköistäminen edistää naisten työllisyyttä. Maailmanpankki on arvioinut, että se voisi lisätä maaseudun naisten työssäkäyntiä kodin ulkopuolella jopa 23 prosentilla.
Naisten toimeentulon parantuminen on merkittävää myös siksi, että naiset investoivat jopa 90 prosenttia tuloistaan perheidensä hyvinvointiin.

Naiset voivat tuoda kestävän energian kaikkien ulottuville

Naisten valtava potentiaali on Intian energiamarkkinoilla hyödyntämättä. Vaikka maassa on useita kestävää energiaa edistäviä ohjelmia, naisten asemaa ei niissä ole juuri huomioitu.

UN Womenin ohjelma pyrkii muutokseen kehittämällä naisyrittäjiä palvelevia rahoituskanavia ja liiketoimintamalleja sekä kotitalouksia ja yhteisöjä palvelevia energiapalveluita, jotka keventävät naisten palkatonta työtaakkaa ja parantavat koulutuksen ja terveydenhuollon laatua. Samalla vahvistetaan naisten osallistumista energiapolitiikkaan ja -suunnitteluun.

- Naiset saavat koulutusta yritystoiminnasta. Heidät koulutetaan integroimaan kestäviä energiaratkaisuja kotitalouksien, maatalouden ja pienyritysten käyttöön sekä markkinoimaan, myymään, asentamaan ja huoltamaan puhtaan energian laitteita, Elina Multanen kertoo.

Energiasektorin yrittäjinä naisilla on miehiin verrattuna kaksinkertainen liiketoimintakapasiteetti, sillä he ovat lähimpänä asiakkaita. Myös naisyrittäjien luotottaminen on todettu vähemmän riskialttiiksi kuin miesten luotottaminen.

- Uusien mahdollisuuksien avaaminen naisille on tehokkain tapa parantaa kaikkien hyvinvointia. Puhtaan energian osaajina maaseudun naiset nousevat uuteen rooliin yhteisöissään: he tuovat valon ja kestävän energian kaikkien ulottuville.

Tänä jouluna voit auttaa naisia tuomaan valoa ja puhdasta energiaa koteihin osallistumalla ”Jouluvaloa-keräykseen” 

Teksti: Tomi Kuhanen
Kuva: UN Women/Gaganjit Singh

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit