07.09.2015, kello 14.31

Ympäristölle haitallisten tukien hinta:

Neljä miljardia vuodessa

Ympäristölle haitalliset tuet ja verohelpotukset lohkaisevat valtion budjetista vuosittain noin neljä miljardia euroa. Tämä ilmenee luontojärjestöjen laskelmista.

Luontojärjestöt ovat laskeneet, että ympäristölle haitalliset tuet ja verohelpotukset aiheuttavat valtiolle vuosittain noin neljän miljardin euron menetykset. Järjestöjen mielestä suomalaista verotusta pitäisikin kehittää kestävämpään suuntaan. Tähän ohjaa myös Suomen tekemät kansainväliset sitoumukset luopua fossiilisten polttoaineiden käytön taloudellisesta tukemisesta.

Luontojärjestöt odottavat biotalouteen panostavalta Sipilän hallitukselta konkreettisia päätöksiä haitallisten energiatukien poistamiseksi.

— Jo kymmenen prosentin vuotuiset leikkaukset haitallisiin tukiin asettaisi kehityksen oikeudenmukaiselle uralle, järjestöt toteavat.

Luontojärjestöjen mielestä ympäristölle haitalliset tuet jarruttavat kestävää kehitystä. Ympäristölle haitallisia tukia ovat monet liikenteen, energian käytön ja tuotannon sekä maatalouden tuet ja verohelpotukset. Luontojärjestöjen laskelmien mukaan pelkästään valtion talousarvion sisältämät energiaverotuet olivat tänä vuonna 2,1 miljardia euroa. Luontojärjestöjen mielestä erityisesti fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvan energiantuotannon verohelpotukset ja tuet ovat haitallisia.

— Ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen tuo säästöjä. Samalle se ohjaa teollisuutta ja energian tuotantoa kohti kestävämpiä vaihtoehtoja, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton vs. toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Mitä ovat ympäristölle haitalliset tuet

Luontojärjestöt ovat kirjanneen esimerkkejä ympäristölle haitallisista tuista. Sellaisia ovat mm. liikenteen dieselpolttoaineiden verotuet, jotka vuosittain nousevat noin 435 miljoonaan euron, kun laskelmissa otetaan huomioon käyttövoimaverot. Luontojärjestöt kirjaavat haitallisiksi tuiksi myös kilometrikorvaukset.

Turpeen alennettu veroluokkaa taas leikkaa valtion tuloja vuosittain 126 miljoonalla eurolla. Energiaintensiivisen teollisuuden energiaveropalautuksista kertyy noin 221 miljoonaa euroa vuosittain — jos otetaan huomioon teollisuuden muita alhaisempi sähköverokanta, nousee teollisuuden vuotuinen kokonaistuki 846 miljoonaa euroon.

Ympäristölle haitalliset tukien kustannusvaikutuksia ovat laskeneet Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, Maan ystävät, Luonto-Liitto, Greenpeace, Protect Our Winters Finland, Ilmastovanhemmat, 350.org ja Kepa.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit