01.02.2016, kello 11.31

ExxonMobil arvioi maailman energiatarpeen kasvua:

Neljännes lisää energiaa vuoteen 2040 mennessä

Öljyjätti ExxonMobil arvioi maailman energiantarpeen lisääntyvän neljänneksellä vuoteen 2040 mennessä. Vaikka syitä kasvuun on monia, kaksi keskeisintä tekijää ovat yhtiön mukaan väestön määrä ja talouskasvu.

– Kasvu on merkittävää, mutta olisi paljon suurempi – jopa 110 prosenttia, ellemme olisi nähneet ja näkisi syvällisiä parannuksia energiatehokkuudessa kaikilla energian kysyntäaloilla, yhtiö toteaa raportissaan.

Vuoteen 2040 mennessä maailman väestö on kasvanut nykyisestä 7,2 miljardista 9 miljardiin ja bruttokansantuote on yli kaksinkertaistunut. Kasvun myötä kotitaloudet, liike-elämä ja teollisuus sekä liikenne tarvitsevat lisää helposti saatavaa ja luotettavaa energiaa.

ExxonMobil korostaa raportissaan, että neljänneksen kasvu globaalissa energiantarpeessa voi helposti johtaa harhaan siinä mielessä, että trendit eri maiden väillä vaihtelevat suuresti. Joissakin kehittyneissä talouksissa nähtäneenkin energiantarpeen nettovähenemistä vuoteen 2040 mennessä. Siksi öljyjätin mielestä energiatulevaisuutta ymmärtää parhaiten tarkastelemalla kolmea erillistä valtioryhmittymää.

Kiina ja Intia kasvun kärjessä

Vuoteen 2040 mennessä Intia on ohittanut Kiinan maailman väkirikkaimpana maana. Intiassa arvioidaan olevan tuolloin 1,6 miljardia ihmistä. Kiina ja Intia johtavat kehittyvää maailmaa nostamaan elintasoa ja saavuttamaan teknologisia parannuksia.

Kumpikin maa alkaa enenevissä määrin ottaa huomioon energia- ja ilmastopoliittisia seikkoja, mutta yhdessä ne kattavat lähes puolet maailman energiantarpeesta vuoteen 2040 mennessä.

Kymmenen avainkasvun maata

Kiinan ja Intian perässä tulee kymmenen avainkasvun ryhmä, jonka muodostavat Brasilia, Meksiko, Etelä-Afrikka, Nigeria, Egypti, Turkki, Saudi Arabia, Iran, Thaimaa ja Indonesia.

Näissä maissa kasvava väestö ja nouseva elintaso lisäävät energiantarvetta merkittävästi. Yhteensä tämä 10 maan ryhmä kattaa noin 30 prosenttia maailman energiantarpeesta vuoteen 2040 mennessä.

OECD:n 32 maata

OECD:n 32 maata muodostavat kehittyneiden maiden ryhmän – lukuun ottamatta Meksikoa ja Turkkia, jotka kuuluvat avainkasvun maihin. Kehittyneiden maiden ryhmässä ovat muun muassa Yhdysvallat ja Suomi.

Tämän ryhmän maissa on jo verrattain korkea elintaso ja edistyneen teknologian käyttö on yleistä. Näiden maiden taloudet kehittyvät maltillista tahtia, eikä väestökään lisäänny kovin suuresti.

OECD:n 32 maassa päästään politiikkatoimilla tuntuvaan energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. Energiatarpeen arvioidaan tässä ryhmässä vähenevän 5 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2040.

Vaikka väestön määrä ja bruttokansantuote (GDP) ovat luotettavia energiantarpeen mittareita, eivät ne kerro kaikkea, ExxonMobil toteaa raportissaan. On katsottava myös kansalaisia. Ovatko he nuoria vai vanhoja? Rikkaita vai köyhiä? Asuvatko he modernissa kaupungissa vai maaseutuyhteisössä?

Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat määrittämään, kuinka paljon maan talous kasvaa ja kuinka paljon energiaa sen kansalaiset tarvitsevat.

Kuva:Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit