20.03.2020, kello 11.21

LBG korvaa LNG:tä

Nesteytettyä biokaasua Raumalle

Nesteytetty biokaasu korvaa nyt Raumalla toimivan Forshem Oy:n maakaasun käyttöä. Nesteytetty biokaasu on kokonaan biopohjainen polttoaine.

Nesteytetty biokaasu (LBG) on ominaisuuksiltaan samanlaista kuin nesteytetty maakaasu (LNG) — paitsi että nesteytetty maakaasu on fossiilinen polttoaine. Nesteytettyä biokaasua voidaan käyttää samoissa kohteissa kuin nesteytettyä maakaasua. Niitä voidaan sekoittaa ja samat laitteet sopivat kummankin kaasun jakeluun, varastointiin, kuljettamiseen ja käsittelyyn. Biokaasun käyttö ei edellytä investointeja uusin laitteisiin, mikäli yrityksessä on aikaisemmin käytetty maakaasua.

Raumalle tankkiautoilla kuljetettava nesteytetty biokaasu otetaan vastaan Forchemin vastaanottoterminaalissa. Siellä nestemuodossa oleva kaasu höyrystetään ja käytetään kaasumuotoisena tehtaan tuotannossa. Foschem on mäntyöljyä ja sen jatkojalosteita valmistava kemianteollisuuden yritys. Syy biokaasun käyttöön on halu pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

Tähän saakka Forchem on käyttänyt pääasiallisesti nesteytettyä maakaasua, joka otettiin käyttöön viime vuonna. Nesteytetyn biokaasun tehtaalle toimittaa Gasum. Nyt toimitettu biokaasuerä oli ensimmäinen.

Nesteytettyä biokaasua käytetään teollisuudessa ja liikenteessä. Nesteytetylle biokaasulle on povattu menestystä erityisesti raskaassa maantieliikenteessä ja meriliikenteessä. Toistaiseksi biokaasu — nesteytetty tai nesteyttämätön — on yli kolmanneksen kalliimpaa kuin fossiilinen maakaasu. Toisaalta hintaeroa loiventaa se, että biokaasun käyttäjän ei tarvitse ostaa päästöoikeuksia samaan tapaan kuin fossiilista maakaasua käyttävien.

Biokaasu on täysin uusiutuvaa

Biokaasua voidaan valmistaa lähes mistä tahansa eloperäisestä raaka-aineesta. Raaka-aineiksi sopivat esimerkiksi biojäte, jätevesiliete, lanta tai teollisuuden eloperäiset jätteet. Biokaasu on sataprosenttisesti uusiutuva energiamuoto.

Suomessa biokaasujen valmistaminen on vielä vaatimatonta. Suomessa vuosittain valmistetun biokaasun energiasisältö vastaa noin yhtä terawattituntia. Luonnonvarakeskuksen arvioima vuotuinen biokaasupotentiaali on kuitenkin monikertainen — noin 16 terawattituntia. Tästä markkinoille saataisiin suhteellisen helposti noin viisi terawattituntia biokaasua seuraavien reilun viiden vuoden aikana.

Biokaasun tuotannon suurin ongelma on pienimuotoisuus. Biokaasujen valmistus on myös alueellista toimintaa. Jätteitä ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja, jolloin ei päästä massatuotantoon.

EU:n alueella Saksa on ylivoimaisesti suurin biokaasumaa. Se tuottaa noin 70 prosenttia kaikesta EU:n alueella tuotetusta biokaasusta. Suomeen verrattuna Saksaa tuottaa biokaasuja 57 kertaa enemmän.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit