30.09.2016, kello 12.47

ET Fingridille sähkömarkkinoiden korjaustarpeesta:

On palattava markkinaehtoisuuteen

Kiinnitämme erityisesti huomiota markkinaehtoisuuteen sekä pohjoismaisen yhteistyön ja yhteisen politiikan välttämättömyyteen, toteaa asiantuntija Petteri Haveri Energiateollisuus ry:n sähkömarkkinoiden korjaustarpeeseen liittyvässä vastauksessa Fingridille.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid julkisti toukokuussa keskustelupaperin "Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa - mitä voimme tehdä", jossa se ilmaisi huolestumisensa pohjoismaisten sähkömarkkinoiden nykytilasta. Yhtiö toivoi palautetta esittämistään kehittämistoimenpiteistä ja muista markkinaosapuolten tunnistamista parannuskohteista syyskuun puoliväliin mennessä.

Tuotantotuista tuotekehityksen tukemiseen

Markkinaehtoisuuden korostamisen lisäksi ET painotti vastauksessaan tuulivoiman tuotantotukien markkinoiden vääristävää vaikutusta ja uuden teknologian edellytysten parantamista.

– Tuulivoimalle ja muille yksittäisille teknologioille annetut tuet sitovat tulevien hallitusten budjetteja useita hallituskausia eteenpäin. Teknologian edistäminen toteutuisi tehokkaammin ja reilummin panostamalla tuotantotukien sijaan tuotekehitykseen ja demonstraatio-hankkeisiin, Petteri Haveri sanoo.ET:n sähkömarkkina-asiantuntija Petteri Haveri

Haverin mukaan ollaan tilanteessa, jossa sähkömarkkinoilla on ylikapasiteettia, mutta samalla kapasiteetti vastaa heikommin markkinoiden tarpeisiin. Ylikapasiteetin ja pienentyneen sähkönkysynnän vuoksi sähkön hinnat ovat pudonneet ja vieneet kannattavuutta tuotannolta, joka pystyisi vastaamaan kysynnän muutoksiin.

– Toisaalta sääriippuvaisten tuotantomuotojen osuuden kasvaessa tarve reagoida kysynnän ja tuotannon muutoksiin kasvaa. On tärkeää, että sähkökauppaa voidaan käydä mahdollisimman lähellä toimitushetkeä ja että hinnanmuodostus määrittää arvon sille, kuinka nopeasti tuottaja tai kuluttaja pystyy reagoimaan markkinatilanteeseen.

Yhteistä pohjoismaista energiapolitiikkaa

Vastauksessaan ET kiinnitti huomiota myös siihen, kuinka yhteisillä sähkömarkkinoilla naapurimaiden ratkaisut vaikuttavat koko markkina-alueen tilanteeseen.
– Energiapolitiikalla on suuri alueellinen vaikutus, ja energiapolitiikkaa pitäisikin tehdä yhdessä, ei jokainen maa omiansa säveltäen, Haveri kirjoittaa.

Aivan ilmeinen yhteispolitiikan alue olisivat Haverin mukaan verkkoinvestoinnit ja niiden suunnittelu. Nyt ollaan tilanteessa, jossa Ruotsiin on rakennettu paljon uutta tuulivoimatuotantoa ja samalla johdot Ruotsista Suomeen ovat yhä suuremman ajan täydessä käytössä.

Ilmaispalveluista eroon

Lisäksi ET peräänkuuluttaa markkinoita nyt ilmaiseksi tuotetuille palveluille. On useita palveluita, joita kantaverkkoyhtiöt edellyttävät tai odottavat markkinaosapuolien tuottavan ilman että näille palveluille olisi määritelty arvoa tai niiden hankintaa kilpailutettu.

Yksi näistä on varmistaa riittävän taajuuden säilyttäminen. ET suosittelee Fingridiä yhteistyössä muiden pohjoismaisten kantaverkon haltijoiden kanssa selvittämään, miten järjestelmäpalveluiden hankintaa voisi muuttaa markkinaehtoisemmaksi.

Pääkuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit