23.04.2015, kello 11.16

Jätevoimala vähensi vuoden 2014 kaukolämpöpäästöjä 7 prosenttia

Pääkaupunkiseudun päästöt putosivat 3 prosenttia

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tekemien alustavien laskelmien mukaan pääkaupunkiseudulla syntyi vuonna 2014 kasvihuonekaasupäästöjä 5,5 miljoonaa tonnia. Päästöt vähenivät lähes kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2013.

Vantaalla kasvihuonepäästöt vähenivät 5 prosenttia, Helsingissä ja Espoossa 2 prosenttia. Kauniaisissa päästöt olivat edellisen vuoden tasolla. Vertailuvuoteen 1990 verrattuna kokonaispäästöt ovat vähentyneet Helsingissä 23 prosenttia. Muualla pääkaupunkiseudulla päästöt ovat kasvaneet.

Asukasta kohti laskettuna kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2014 koko pääkaupunkiseudulla 4,9 tonnia, Helsingissä 4,5, Espoossa 5,3, Vantaalla 5,8 ja Kauniaisissa 6,2 tonnia.

Asukasta kohti lasketut ilmastopäästöt ovat vähentyneet koko pääkaupunkiseudulla, sillä vuonna 1990 kasvihuonekaasupäästöt olivat keskimäärin seitsemän tonnia asukasta kohti.

– Ilmastopäästöt vähenivät asukasta kohti laskettuna ensimmäistä kertaa alle viiden tonnin, mutta laskeva kehitys on tavoitteisiin nähden melko hidasta, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen sanoo.

Kaukolämmön päästöissä 7 prosentin lasku - osuus silti vielä 43 prosenttia

Viime vuoden keväällä käyttöön otettu Vantaan jätevoimala vähensi kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä kolme prosenttia, ja koko pääkaupunkiseudun päästöjä yhden prosentin verran.

Jätevoimalan toiminnan käynnistyminen vähensi kivihiilen ja maakaasun osuutta kaukolämmön tuotannossa ja nosti jätteen osuuden Vantaalla 23 prosenttiin. Sen myötä kaukolämmön päästöt pienenivät 7 prosenttia.

Yhteen laskettunakin pääkaupunkiseudun kaukolämmön päästöt hieman pienenivät jätevoimalan ansiosta, vaikka Espoossa ja Helsingissä kivihiiltä käytettiin entiseen tapaan.

Vuonna 2015 jätevoimalan vaikutus päästöjen vähenemiseen on suurempi, kun voimala ehtii olla koko kalenterivuoden käytössä. Pääpolttoaineen eli kotitalouksista kerättävän sekajätteen toimittamisesta voimalaan vastaa HSY.

Kaukolämmön päästöjen vähenemisestä huolimatta pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä 43 prosenttia aiheutuu kaukolämmöstä, koska tuotanto perustuu edelleen yli 90-prosenttisesti fossiilisiin polttoaineisiin.

Raimo Inkisen mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus kuitenkin lisääntyy vuonna 2015 muun muassa niin, että HSY:n käsittelemästä jätevedestä tuotetaan kaukolämpöä Espoon Suomenojan uudessa lämpöpumppulaitoksessa.

Myös Helsingin kaupungin tulevien kaukolämpöratkaisujen odotetaan vähentävän osaltaan päästöjä.

Sähkön osuus päästöistä 16 prosenttia – liikenteen 25 prosenttia

Sähkönkulutuksen päästöt laskivat vuonna 2014 kaikissa kaupungeissa huomattavasti. Suomessa ja pääkaupunkiseudulla kulutettu sähkö on erittäin vähäpäästöistä, minkä vuoksi sähkön osuus pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä on - lämmityssähkö pois lukien - pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2014 osuus oli enää 16 prosenttia.

Sähkönkulutus on kolmanneksi suurin päästölähde pääkaupunkiseudulla, edellä on kaukolämmön lisäksi liikenne. Liikenteen osuus kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä oli lähes neljännes vuonna 2014. Liikenteen ilmastopäästöt pienenivät edellisvuodesta noin yhden prosentin.

– Liikenteen merkitys päästöjen vähentämisessä korostuu tulevaisuudessa, kun sähkö vähitellen vihertyy ja kaukolämpöön saadaan uusia ratkaisuja ja polttoaineita, HSY:n ilmastoasiantuntija Johannes Lounasheimo sanoo.

Tavoitteiden saavuttamisessa riittää vielä kirittävää

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteen mukaan koko pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi vähentää 39 prosenttia asukasta kohti vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Strategian tarkistettu tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Strategia 2030 hyväksymisen jälkeen Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet keskimäärin runsaat kaksi prosenttia vuodessa.

– Jos kasvihuonekaasujen määrän kehitys jatkuu nykyisellään, pääkaupunkiseudulla syntyy ilmastopäästöjä noin 4,8 miljoonaa tonnia vuonna 2020. Tämä on 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990. Tämä merkitsee sitä, että ilmastostrategian 20 prosentin vähentämistavoitetta ei aivan saavutettaisi vuonna 2020, Inkinen sanoo.

Helsingin päästökehitys sen sijaan näyttää siltä, että kaupungin oma 30 prosentin vähentämistavoite voidaan saavuttaa jo ennen vuotta 2020.

HSY julkaisee vuoden 2014 lopulliset tulokset syksyllä. Nyt julkaistut ennakkotiedot pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä kaupungeittain vuosina 1990 ja 2000–2014 ovat saatavissa taulukkoina HSY:n verkkosivuilta.


Kuva: Vantaan Energia Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit