10.11.2016, kello 09.16

Fortumin Lundmark:

Päästökaupalle sarjakorjaus

EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) tarvitsee komission vuonna 2015 tekemää ehdotusta huomattavasti kunnianhimoisemman uudistuksen, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Lundmarkin mukaan nykyisen järjestelmän korjaamiseksi ei kuitenkaan ole yhtä yksittäistä ratkaisua, koska päästökauppajärjestelmään vaikuttavat useat EU-tasoiset ja kansalliset politiikat.

- Ainoastaan yhdistelmä vahvempia lyhyen ja pitkän aikavälin toimia voi tarjota perustan järjestelmän kattavalle uudistamiselle, jota tarvitaan luottamuksen palauttamiseksi päästökauppaan.

Lundmarkin sanoma perustuu ranskalaisen konsulttiyhtiön, FTI-Compass Lexecon Energyn tekemän tutkimukseen, joka julkaistiin tiistaina 8.11. Brysselissä. Tutkimuksen toimeksiantajina oli joukko suuria eurooppalaisia energiayhtiöitä EDF, ENEL, EDP, ENGIE, Fortum, Iberdrola ja CEZ.

- Suurin osa tulevaisuuden investoinneista Euroopassa on tällä hetkellä pysähdyksissä, koska meiltä puuttuu selkeä ja voimakas pitkän aikavälinhiilidioksidin hintasignaali, Lundmark totesi tutkimusraportin julkistustilaisuudessa.

Hänen mukaansa luottamus päästökauppajärjestelmään on vaarassa, ja järjestelmän korjaaminen on pian liian myöhäistä. Siksi tarvitaan selkeä signaali varmistamaan nykyisen vähäpäästöisen kapasiteetin kilpailukyky ja tulevat investoinnit. 

Tarvitaan poliittista tahtoa

Suurten energiayhtiöiden tilaamassa tutkimuksessa on analysoitu useita vaihtoehtoja päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Selvityksessä on tarkasteltu eri vaihtoehtojen vaikutusta hiilidioksidimarkkinoiden tarjontaan, kysyntään ja hintoihin sekä päästöjen tulevaan kehitykseen.

Analyysi osoittaa, että komission ehdottamalla päästökaupan uudistamisella Eurooppa ei saavuttaisi pitkän aikavälin päästötavoitettaan. Mutta analyysi osoittaa myös, että useiden eri vaihtoehtojen yhdistelmillä päästömarkkina saataisiin tasapainoon ja päästökauppajärjestelmä EU:n pitkän aikavälin tavoitteiden mukaiseksi.

Fortumin näkemyksen mukaan päästökaupan markkinavakausmekanismin (MSR) uudelleentarkastelu yhdistettynä korkeampaan lineaariseen päästövähennyskertoimeen (LRF) voisi olla yksi tehokkaimmista yhdistelmistä, jolla järjestelmän toimivuutta voidaan parantaa. Samanaikaisesti pitää parantaa päällekkäisten politiikkojen keskinäistä koordinaatiota ja sopeuttaa päästökauppajärjestelmää tämän mukaisesti.

- Meillä on monia vaihtoehtoja korjata päästökauppajärjestelmä. Tarvitsemme yksinkertaisesti vain poliittista tahtoa ja lainsäädännöllistä ketteryyttä palauttaaksemme päästökauppajärjestelmä alkuperäiseen päämääräänsä, Lundmark sanoi.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit