22.10.2015, kello 10.52

Kiinteistökohtaiset lämmitysjärjestelmät päästökaupan piiriin?

Päästökauppa on edullisin

Päästökauppa on tehokkain tapa vähentää kiinteistökohtaisten öljyä ja kaasua käyttävien lämmitysjärjestelmien päästöjä. Näin toteaa GreenStream Network Oy:n tuore selvitys.

Öljyä ja kaasua käyttävät kiinteistökohtaiset lämmitysjärjestelmät tuottavat vuosittain Euroopan unionin alueella noin 600 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästöt. Tämä on lähes yhtä paljon kuin liikenteen vuotuiset 900 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästöt EU:n alueella. Liikenteen ja kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien kasvihuonekaasupäästöt eivät ole EU:n päästökaupan piirissä.

GreenStream Network Oy:n selvityksen mukaan päästökauppajärjestelmä ohjaisi kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti esimerkiksi verotuksen sijasta. Tämän seurauksena öljyä ja kaasua käyttävät kiinteistökohtaiset lämmitysjärjestelmät asettuisivat samalle viivalle esimerkiksi sähkö- ja kaukolämmitteisten kiinteistöjen kanssa. Kaukolämmön ja sähkön tuotanto ovat jo EU:n päästökaupan piirissä, mutta kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien kasvihuonekaasupäästöjen ohjaus on EU:n jäsenmaiden omalla vastuulla.

Päästökaupan laajentaminen koskettamaan myös kiinteistökohtaisia lämmitysjärjestelmiä on juuri nyt ajankohtainen, kun Euroopan unioni on laatimassa lämmitysstrategiaansa. Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Canete ilmoitti tämän vuoden helmikuussa lämmitysstrategian suunnittelutyön avausseminaarissa, että lämmitys nousee strategian myötä EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan keskiöön. Alkuperäisen suunnitelman mukaan strategiatyön oli tarkoitus valmistua tämän vuoden lopussa — näillä näkymin työ valmistuu aikaisintaan tammikuussa.

EU:n lämmitysstrategian työstämisen kannalta GreenStream Networkin tuore selvitys iskee sopivaan saumaan. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että EU:n lämmitysstrategiaan sisällytettäisiin linjauksia päästökaupan laajentamisesta kiinteistökohtaisiin lämmitysjärjestelmiin. Asia saattaa kuitenkin nousta esille toista kautta — kun mietitään keinoja tehostaa EU:n päästökaupan toimintaa. Päästökaupan laajentamisen nimittäin arvioidaan tuovan kaivattua potkua EU:n päästökauppaan.

Euroopan unionin tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaa joka tapauksessa uusia kuluja myös fossiilisia polttoaineita käyttäville lämmitysjärjestelmille. Jos se ei ole päästökauppa, niin silloin se on joku muu keino. Muut keinot saattavat olla kansalaisten kannalta selvästi päästökauppaa kalliimpia. GreenStream Network korostaakin selvityksessään päästökaupan kustannustehokkuutta.

Mikäli päästökauppa ei valikoidu kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien päästöjen ohjauskeinoksi, asetetaan EU-maille kansalliset päästövähennystavoitteet. Tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että jokaisella EU-maalla on lopulta yksilöllinen päästövähennystavoite. Jos kansallisiin päästövähennystavoitteisiin päädytään, on odotettavissa monta tiukkaa neuvottelua EU-komission ja jäsenmaiden kesken. Päästökaupan laajentaminen koskettamaan kiinteistökohtaisia lämmitysjärjestelmiä olisi tässäkin mielessä yksinkertainen ratkaisu.

GreenStream Networkin selvityksen voi imuroida täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit