04.05.2018, kello 09.19

Uusi raportti ennustaa

Päästöoikeuden hinta 55 euroon 2030 mennessä

Hiilidioksidin päästöoikeushinta EU:ssa kaksinkertaistuu vuoteen 2021 mennessä ja voi jopa nelinkertaistua (55 euroa/tonni) vuoteen 2030 mennessä. Mutta ei ilman sitä, että EU linjaa päästötavoitteensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Arvion takana on ajatushautomo Carbon Tracker, joka julkaisi asiaa koskevan raporttinsa huhtikuun lopulla. Carbon Tracker muistuttaa, että EU:n päästökauppajärjestelmän äskettäinen uudistus on jo nostanut päästöoikeuksien hintaa toukokuusta 2017 huhtikuuhun 2018, eli vajaassa vuodessa 4,38 eurosta 13,82 euroon.

Päästöhinnat ovat kipuamassa joskus vuosien 2020-2021 paikkeilla 25-30 euron tasolle, kun uudistukset puristavat ylijäämäoikeudet markkinoilta ulos, toteaa ajatushautomo julkaisussaan ”Carbon Clampdown: Closing the gap to a Paris compliant EU-ETS”.

Hiili vaihtuu pääasiassa kaasuun

Jotta EU:n päästökauppajärjestelmä toimisi Pariisin sopimuksen eli korkeintaan 2 asteen ilmaston lämpenemistavoitteen mukaisesti, pitäisi päästöoikeushintojen olla pitkäaikaisesti 45-55 euroa tonnilta. Se saisi jopa tehokkaimmatkin kivihiili- ja ruskohiilivoimalat kannattamattomiksi.

Jos ja kun tähän kehityskulkuun päästään, nähdään raportin mukaan pääasiallinen vaihdos hiilestä kaasuun Italiassa, Espanjassa, Saksassa ja Hollannissa. Britannia on jo pitkälti tehnyt tämän vaihdoksen kansallisen politiikkansa pohjalta.

- Maakaasu tuottaa poltettaessa yksinkertaisesti 50 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin kivihiili, joten hiilen vaihtaminen kaasuun sähköntuotannossa on helpoin tapa vähentää päästöjä päästökauppajärjestelmän laajuudessa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, toteaa Barclaysilta Carbon Trackeriin äskettäin siirtynyt Mark Lewis. Vuosina 2007-2013 Lewis johti hiilitutkimusta Deutsche Bankissa.

- Pitemmällä tähtäimellä pitää tietysti asettaa raja myös sille, kuinka paljon kaasua voimme polttaa, mikäli aiomme pysytellä Pariisin sopimuksen puitteissa, Lewis lisäsi EURACTIV-julkaisulle sähköpostikommentissaan.

- Pitkällä aikavälillä – sanotaan vuoteen 2040 mennessä - otaksumme EU:n sähköntuotannon olevan täydellisesti hiilivapaata, uusiutuvineen ja sähkön varastointijärjestelmineen.

Lewisin mukaan ensisijainen tavoite on päästä eroon hiilestä vuoteen 2030 mennessä tai hyvin pian sen jälkeen. Sitten kun uusiutuvat ja varastointi ovat raivanneet tarpeeksi tilaa, siirretään myös kaasu syrjään.

Tarvitaan myös muuta kuin hiilen hinnoittelua

Hiilen hinnoittelu, joko markkinapohjaisesti tai verottamalla, ei kuitenkaan Lewisin mielestä yksin riitä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Tarvitaan myös muita politiikkatoimia, uusia teknologioita ja ennen kaikkea yksityisten sijoittajien panoksia.

- Mutta päästökauppajärjestelmällä on tärkeä osuutensa ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa alle 2°C-asteen, hän painottaa.

Carbon Trackerin raportin mukaan korkea hiilen hinta on myös omiaan kiihdyttämään laajamittaisen energianvarastoinnin kehitystä, älyverkkoja ja sähkön kysyntäpuolta, jossa energian käyttäjät suuntaava kulutustaan huippukulutusaikojen ulkopuolelle.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Otsikko virhe

Otsikossa puhutaan hiilestä mutta juttu koskee päästöoikeuden hintoja

- pe 4. toukokuuta 2018 10.07.54

Kiitos tarkennuksesta!

Joo, virhehän se tiukasti tulkittuna on. Johtuu siitä, että englanniksi puhutaan "carbon price", jolla tarkoitetaan päästöikeuden hintaa. Mutta suomeksi on varmasti parempi kirjoittaa päästöoikeuden hinta. Nyt se on korjattu.

Jukka Kortelainen - pe 4. toukokuuta 2018 10.28.09