28.11.2016, kello 10.52

Sähköyhtiöiden asiakastyytyväisyys korkealla

Paikalliset yhtiöt kärjessä

Pienten ja paikallisten sähköyhtiöiden imagot ovat keskimäärin suuria yhtiöitä parempia. Tämä selviää tuoreesta EPSI Ratingin sähköyhtiöiden asiakastyytyväisyyttä mittaavasta tutkimuksesta.

Suomessa sähköyhtiöiden asiakkaat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä sähköyhtiöidensä toimintaa. EPSI Ratingin vuotuinen asiakastyytyväisyystutkimus mittaa asiakkaiden näkemyksiä asteikolla 0–100. Suurin osa tutkituista sähköyhtiöistä saa arvosanakseen 75 tai enemmän, mikä kertoo vahvasta yrityksen ja asiakkaan välisestä suhteesta.

— Asiakastyytyväisyys on nykyisen entistä tärkeämmässä roolissa sähkön hinnan rinnalla, kertoo EPSI Ratingin toimitusjohtaja Tarja Ilvonen.

— Asiakkaat voivat halutessaan tehdä tietoisia valintoja sähköyhtiöiden kesken tai sähkön tuotantomuotojen kesken. Sähkönmyyjän vaihtamisen helppous on tätä päivää, jolloin asiakastyytyväisyys korostuu.

Ilvosen mukaan rahalle saatava vastine koetaan sähköyhtiöiden asiakkaiden keskuudessa suhteellisen korkeaksi. Sähköyhtiöitä pidetään myös kilpailukykyisinä.

Paikallisia yhtiöitä arvostetaan

Imagon osalta paikalliset sähköyhtiöt keräsivät tutkimuksessa parhaat arvosanat. Kärkeen kiilasi Keravan Energia, jonka arvosana oli 81,4. Kakkoseksi sijoittui Vantaan Energia (79,9) ja kolmoseksi Vaasan Sähkö (79,5). Lähes yhtä hyvän arvosanan sai Lahti Energia (78,1).

— Tutkituista yhtiöistä Keravan Energia täyttää parhaiten asiakkaiden odotukset ja yltää lähimmäs mielikuvaan täydellisestä sähköyhtiöstä, Ilvonen analysoi.

Asioimisen helppoutta kysyttäessä Vaasan Sähkö sai ykköstilan arvosanalla 87,1. Yhtiö pitää myös hyvää huolta asiakkaistaan, mistä arvosanaksi 82,8. Keravan Energia sijoittui kakkoseksi asioimisen helppoudessa (86,6). Innovatiivisuudessa Keravan Energia sai parhaan arvosanan (77,4).

Yhteiskuntavastuullisuuden osalta kärkeen sijoittuivat Keravan Energia (80,5) ja Vantaan Energia (79,7,).

— Imagon lisäksi tuotevalikoiman uudistuminen muuttuvan markkinatilanteen mukaan koetaan tärkeäksi tekijäksi. Olisikin tärkeä ymmärtää, mikä lopulta erottelee yritykset toisistaan asiakkaiden silmissä, Ilvonen huomauttaa.

Palvelun laatu laskenut

Tutkimuksen perusteella sähköyhtiöiden palvelun laatu on yleisesti ottaen laskenut viime vuoden tutkimustuloksiin verrattuna. Toisaalta osa yhtiöistä saa kiitosta aktiivisuudestaan — tällaisia yhtiöitä ovat Fortum ja Vaasan Sähkö. Yhtiöitä pidettiin aloitteellisina tiedottamisessa ja aktiivisina tarjousten tekemisessä.

— Sähköyhtiöiden tuotteiden laatua pidetään edelleen hyvänä ja laskutuksen oikeellisuus saa kiitosta. Tuotevalikoiman sen sijaan odotetaan muuttuvat selvästi reippaammin markkinatilan muuttuessa.

EPSI Rating tutkii vuosittain sähköyhtiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta. Tänä vuonna tutkimuksessa oli suurten yhtiöiden lisäksi paikallisia energiayhtiöitä. Tutkimusta varten haastateltiin 1455 Suomessa asuvaa 18–79 sähköyhtiöiden asiasta lokakuussa ja marraskuussa.

Tutkimuksen yhteenvedon voi ladata täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit