12.11.2015, kello 15.56

TEM:n johtama iso konklaavi

Paneeli edistämään biotalousstrategiaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut biotalouspaneelin edistämään biotalousstrategian toteutusta. Sen tehtävänä on myös lisätä hallinnon, tutkimuksen, elinkeinojen ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta sekä harjoittaa vuoropuhelua samaan päämäärään tähtäävien ohjelmien ja EU:n biotalouspaneelin kanssa.

– Biotalouspaneeli on neuvoa-antavana elin hallituksen kärkihankkeen ja Suomen biotalousstrategian toteutuksessa., toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn, joka toimii paneelin puheenjohtajana. Toinen puheenjohtaja on maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Paneelin toimikausi kestää 30.4.2019 saakka.

– Paneeliin on kutsuttu useiden viiteryhmien edustajia, jotka tuovat pohdintaan omat näkemyksensä ja pitävät eri ryhmät informoituina biotalouspaneelin keskusteluista ja ministeriöiden suunnittelemista.

Energiateollisuuden edustajana Jari Kostama

Paneeliin kutsuttuja viiteryhmiä on yhteensä 40. Ministeriöistä TEM:n, MMM:n, YM:n lisäksi edustettuina ovat UM, VM, OKM ja STM. Muita hallinnon toimijoita ovat muun muassa Finpro, Tekes, Trafi, LUKE j a SYKE.

Kaikki työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat paneelissa edustettuina. Myös Suomen yrittäjät ja MTK on kutsuttu. EK:n jäsenliitoista mukana ovat muun muassa Teknologiateollisuus, Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Energiateollisuus (ET). ET:n edustajana on johtaja Jari Kostama.

Tutkimus- ja koulutuspuolen edustajia ovat esimerkiksi VTT, Sitra, Suomen Akatemia ja Motiva. Kansalaisjärjestöistä mukana ovat WWF Suomi ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Toukokuussa 2014 julkistetun biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja työpaikkoja ja turvata samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Biotalous ja puhtaat ratkaisut ovat Sipilän hallituksen yksi strateginen painopistealue.


Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit