23.11.2015, kello 11.33

Kansainvälisen Energiajärjestön IEA:n vuosiraportti

Pariisista tarvitaan vahva suunnanmuutos

IEA näkee äskettäin julkaistussa vuosiraportissaan selviä merkkejä energiamurroksesta. Mutta samalla energiajärjestö sanoo, että ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi Pariisista on saatava nykyistä vahvempi suunnanmuutos.

IEA arvioi tämän vuoden World Energy Outlookissaan, että energiaperusteisten päästöjen kasvu putoaa dramaattisesti, mutta että päästöjen kehityskaari viittaa ilmaston lämpenemiseen keskimäärin 2,7 °C asteella vuoteen 2100 mennessä.

– Joten iso kurssinmuutos tarvitaan vielä, jotta yleisesti hyväksyttyyn lämpötilatavoite voidaan saavuttaa. Kasvihuonekaasujen suurimpana tuottajana energiasektorin on oltava ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun etunenässä, IEA:N pääjohtaja Fatih Birol sanoi raportin julkistamistilaisuudessa.

Hänen mukaansa maailmanjohtajien on Pariisissa näytettävä selvää suuntaa globaalin energiasektorin muutoksen kiihdyttämiseksi. IEA on valmis tukemaan kaikin käytettävissä olevan keinoin Pariisissa saavutettavan sopimuksen toteuttamista.

– Edistämme parempia politiikkakeinoja ja tuemme teknologisia innovaatioita, joilla voidaan tehdä totta maailman toiveista turvallisesta ja kestävästä energiatulevaisuudesta, pääjohtaja Birol hehkutti.

Energiatarpeen nettokasvu tulee kehitysmaista

IEA arvioi, että maailman energian tarve kasvaa lähes kolmanneksella vuodesta 2013 vuoteen 2040. Nettokasvu tulee miltei kokonaan kehitysmaista.

Maailman talouskasvun, energian tarpeen ja energiaperäisten päästöjen väliset suhteet heikkenevät. Joitain markkinoita, kuten Kiinaa, koettelevat rakenteelliset muutokset, ja jotkut saavuttavat kyllästymispisteensä energian ja siihen liittyvien palvelujen kysynnässä.

Entistä energiatehokkaimpia teknologioita otetaan käyttöön kaikkialla, vaikka halvan öljyn pitkittynyt kausi voi horjuttaa energiamuutoksen etenemistä.
Heikentyvät kannustimet ja pidemmät takaisinmaksuajat merkitsevät 15 prosentin energiansäästöhäviöitä halvan öljyn skenaariossa.

Alhaiset hinnat eivät kuitenkaan yksistään vaikuta kovin paljon uusiutuvien käyttöön ottoon, mikäli päättäjät ovat tarpeeksi tiukkoja säätäessään markkina- ja tukipolitiikka.

Uusiutuva energia ykköspaikalle vuoteen 2040 mennessä

Pariisin ilmastokokouksen edellä on käynyt selväksi, että energiamurros on käynnissä. Uusiutuvien osuus maailman uudesta sähköntuotantokapasiteetista vuonna 2014 oli lähes puolet ja uusiutuvista on tullut toiseksi suurin sähkön lähde heti hiilen jälkeen.

Energiatehokkuusääntely kattaa jo yli neljänneksen globaalista energiankulutuksesta. Pariisin kokousta edeltävät päästövähennyslupaukset osoittavat arvokasta sitoutumista uusiutuviin ja energiatehokkuuteen.

IEA näkeekin sen heijastavan tämän vuoden raportissa ounasteltua kehityskulkua, jonka mukaan uusiutuvat ovat aloittaneet kulkunsa kohti johtavan energialähteen paikkaa ja ottavat sen viimeistään vuoteen 2040 mennessä.

Uusiutuvien hyödyntäminen kasvaa maailmanlaajuisesti ennen kaikkea sähköntuotannossa, jossa uusiutuvat syrjäyttävät hiilen suurimman energialähteen paikalta 2030-luvun alussa, IEA ennakoi.

Vuoteen 2040 mennessä uusiutuviin perustuva sähköntuotanto saavuttaa 50 prosentin osuuden EU:ssa, noin 30 prosentin osuuden Kiinassa ja Japanissa sekä yli 25 prosentin osuuden Yhdysvalloissa ja Intiassa.

Intia astuu Kiinan tilalle

Raportin mukaan energian kysynnän kasvu maailmassa on lähivuosikymmeninä saavuttamassa lakipisteensä, kun Kiinan talouden tasapainottuminen johtaa hiilen käytön tasaantumiseen. 2030-luvulla on odotettavissa Kiinan energian kysynnän kääntyminen laskuun.

Kiinan tilalle globaalin energian keskiöön astuu Intia, jonka talous kasvaa tasaisen tappavaa tahtia. Intian väestö kasvaa Kiinan ohi, ja vielä suhteellisen alhainen henkilöä kohden laskettu energiantarve yli kaksinkertaistuu nykyisestä lyhyessä ajassa.

IEA julkistaa Intian energia- ja ilmastoasioita koskevan erikoisraporttinsa marraskuun 27. päivä.

World Energy Oulook 2015 (IEA)

Kuva: IEA

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit