14.11.2018, kello 09.45

Uusiutuvan ja energiatehokkuuden 2030-tavoitteet

Parlamentissa odotetusti läpi

Euroopan parlamentti on hyväksynyt uudet uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteet vuodelle 2030. Uusiutuvaa on oltava vähintään 32 prosenttia EU:n energian loppukulutuksesta ja energiatehokkuuden on lisäännyttävä 32,5 prosentilla.

Uusien säännösten mukaan jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että vähintään 14 prosenttia liikenteen polttoaineista tulee uusiutuvista energialähteistä.

Sellaisia ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita, joiden raaka-aine tulee esimerkiksi metsä- tai ruohikkomaa-alueen muuttamisesta ruuan tuotantoon, aletaan kuitenkin kohdella tiukemmin. Vuodesta 2019 lähtien niiden suhteellista panosta pienennetään asteittain niin, että vuoteen 2030 mennessä se on nolla.

Uusien säännösten odotetaan auttavan niin kotitalouksia kuin liike-elämää vähentämään omia energialaskujaan, samalla kun hiilidioksidipäästöt vähenevät. Niiden arvioidaan myös avaavan kotitalouksille tietä omaan vihreän energian tuotantoon, varastointiin ja kulutukseen.

Kumpaakin tavoitetta tarkastellaan uudelleen vuonna 2023, mutta vain siinä mielessä, että niitä mahdollisesti nostetaan. Jokaisen jäsenmaan on esitettävä vuoden 2019 loppuun mennessä 10 vuoden mittainen kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma, jossa on tavoitteet, panokset, politiikkatoimet ja mittarit.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Shutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit