27.04.2015, kello 13.24

Mikrotuotanto vapaaksi kaikista verovelvoitteista

Pientuotannon verotus helpottuu

Sähkön pientuotannon ja erityisesti aurinkosähköjärjestelmien verotus helpottuu toukokuun alusta. Lakimuutoksella vapautetaan sähköverovelvollisuudesta alle 100 kilovolttiampeerin (kVA) nimellistehoiset sähköntuotantolaitokset ja niitä suuremmat laitokset, joiden vuosituotanto on enintään 800 000 kilowattituntia (kWh).

Verovelvollisuudesta vapauttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että sen piiriin kuuluvat tuottajat saavat itse käyttää tuottamansa sähkön tai luovuttaa sen suoraan toiselle verottomasti.

– Mikäli tuotettu sähkö siirretään sähköverkon kautta kulutukseen, niin siinä tapauksessa verottomuus ei kuitenkaan ”siirry” sähkön mukana, vaan sähkön siirtävä verkonhaltija kantaa siitä sähköveron kuten nykyään, energiainsinööri Antti Saastamoinen Tullista sanoo.

Pienimmät, alle 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat vapautuvat sähköverotuksen kaikista velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia. Tällaisia mikrovoimalaitoksia, esimerkiksi aurinkopaneeleja, voi olla kotitalouksilla, maatiloilla ja yrityksillä.

Suuremmat rekisteröityvät Tullille

Nimellisteholtaan 100 kVA:a suuremmat, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Tullille sähköverovelvollisiksi. Heidän ei kuitenkaan tarvitse antaa veroilmoitusta kuin kerran vuodessa (tammikuussa koko edelliseltä vuodelta), jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa.

– Sähköveroa ei näidenkään pientuottajien tarvitse maksaa itse tuottamastaan ja käyttämästään sähköstä, vaan he antavat vuosiveroilmoituksen ns. nollaveroilmoituksena, jolla ilmoitetaan vain tuotettu sähkön määrä, Saastamoinen toteaa.

Pientuottajia voivat olla esimerkiksi kauppakeskukset, logistiikkaterminaalit, toimistotalot ja muut isommat kiinteistöt sekä sairaaloiden ja muiden suurten kiinteistöjen varavoimayksiköt.

Muutokset sähkönverotuksessa koskevat samalla tavalla kaikkia sähköntuotantomuotoja ja tuotannossa käytettäviä polttoaineita, esimerkiksi aurinkosähköstä tuuli- ja vesivoimaan sekä metsähakkeesta polttoturpeeseen ja polttoöljyihin sekä maa- ja biokaasuun.

Sähköntuottaja, jonka voimalaitos on nimellisteholtaan yli 100 kVA ja vuosituotanto yli 800 000 kWh, antaa normaalin veroilmoituksen (verolliset ja verottomat toimitukset) kuukausittain riippumatta siitä, syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai ei.

Vuosi 2015 on siirtymäjakso

Koska lakimuutos tulee voimaan keskellä vuotta 2015, laissa säädettyä 800 000 kWh:n pienvoimalaitoksen tuotantorajaa tarkastellaan lain voimaantulosta alkaen kuluvan vuoden loppuun eli ajalta 1.5. - 31.12.2015. Vastaavasti ennen muutoksen voimaantuloa voimalaitoksiin sovelletaan alkuvuoden osalta laissa tähän saakka voimassa olleita säädöksiä.

Tämä helpottaa Saastamoisen mukaan muutamien 800 000 kWh:n vuosituotantorajalla olevien pienvoimalaitoksien asemaa, koska kuluvana vuonna vuosituotannon tarkastelujakso on vain kahdeksan kuukautta.

– Huomattavaa on, että kun vuonna 2016 vuosituotantoa tarkastellaan 12 kuukauden jaksolla, joidenkin tänä vuonna pientuottajina pidettävien sähköntuottajien status voi muuttua normaaliksi sähköntuottajaksi, jos pientuottajan vuosituotantorajaksi säädetty 800 000 kWh:a ylittyy vuonna 2016, Saastamoinen lisää.


Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit