25.01.2016, kello 14.13

Jorma Ollila ryhtyy selvittämään pohjoismaista energiayhteistyötä

Pohjolan vahvuudet kartoitetaan

Nokian entinen toimitusjohtaja Jorma Ollila ryhtyy selvittämään Pohjoismaiden energiapoliittista yhteistyötä. Tavoitteena on yhteisen energiapolitiikan vahvistaminen ja kehittäminen.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on pyytänyt Jorma Ollilaa tutkimaan, miten pohjoismaista energiayhteistyötä voitaisiin suunnitella mahdollisimman tehokkaasti seuraavien 5—10 vuoden aikavälillä. Toimeksiannon mukaan Ollila laatii aiheesta 10—15 konkreettista ehdotusta. Niiden pohjalta Pohjoismaiden ministerineuvosto voi tehdä energia-alan panostuksia tulevaisuudessa.

— Energiasektorilla on odotettavissa suuria muutoksia, kun siirrytään hyödyntämään entistä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Pohjoismaat ovat energia-alan edelläkävijöitä ja maailman kärkikastia uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Johtoaseman säilyttämiseksi nyt olisi syytä kartoittaa ne alueet, joihin kannattaa panostaa tulevaisuudessa, Ollila toteaa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten huomauttaa, että energiayhteistyö on tärkeällä sijalla pohjoismaisessa yhteistyössä. Energiapolitiikan ympärille rakennettu selvitystyö nostaa sen merkitystä entisestään.

Ollilan raportin on tarkoitus valmistua ensi vuoden alussa. Pohjoismaisen näkökulman lisäksi selvitys sisältää myös alueellisia ja kansainvälisiä näkökulmia, mm. EU-yhteistyöhön liittyviä haasteita. EU:n energiaunioniin liittyvät linjaukset esimerkiksi tuovat uusia ulottuvuuksia pohjoismaiselle energiayhteistyölle.

— Näistä syistä strateginen selvitystyö on tärkeää tehdä juuri nyt, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn. Hän johtaa pohjoismaista energiaministerineuvostoa tänä vuonna.

Pohjoismaiden energiayhteistyöhön liittyvä strateginen analyysi on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston uudistustyötä. Sen tavoitteena on ministerineuvoston työn tehostaminen. Pohjoismaiden energiapoliittisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Sen pohjalta rakennettiin nykyisin käytössä oleva sähkömarkkinamalli. Pohjoismaiden energiaministereiden mielestä myös Pohjolan sähkömarkkinoiden ja EU:n sähkömarkkinoiden välistä yhteistoimintaa olisi tiivistettävä.

Kuva: Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit