11.09.2018, kello 10.52

Leppäkosken Sähkö ja Pohjois-Karjalan Sähkö yhteistyöhön

Priimaa pukkaa Pirkanmaalla

Pirkanmaa ja Pohjois-Karjala aloittavat yhteistyön sähkönmyynnissä. Pirkanmaalla toimiva Leppäkosken Sähkö ottaa käyttöön Pohjois-Karjalan Sähkön kehittämän sähköisen palvelualustan ja pörssisähkötuotteen.

Leppäkosken Sähkö käyttää tulevaisuudessa sähkönmyyntinsä työkaluna Pohjois-Karjalan Sähkön kehittämää palvelualustaa. Samalla yhtiö ottaa tuotevalikoimaansa pohjoismaisen sähköpörssin hintakehitykseen sidotut Priima-sähkösopimukset.

Priima on Pohjois-Karjalan Sähkön vuonna 2014 lanseeraama sähkömyyntituote. Tuote on herättänyt runsaasti mielenkiintoa ja myynnin kasvu on ollut nopeaa.

Yhteistyöstä huolimatta molemmat yhtiöt jatkavat itsenäisinä yhtiöinä — ne vastaavat itse sähkönhankinnastaan, hinnoittelevat tuotteensa itse ja kilpailevat markkinoilla omilla vahvuuksillaan.

Alueellisina sähköyhtiöinä profiloituneet Leppäkosken Sähkö ja Pohjois-Karjalan Sähkö voivat uuden yhteistyömallin avulla kasvattaa myös valtakunnallista sähkönmyyntiään kustannustehokkaasti, yhtiöt toteavat tiedotteessaan.

— Olemme valmiit laajentamaan yhteistyömallia muuallekin Suomeen, jos edellytykset yhteistyölle täyttyvät, toteaa Pohjois-Karjalan Sähkön toimitusjohtaja Jorma Korhonen

Räätälöitävä sähkötuote

Priima on sähkösopimus, jossa sähkö hinnoitellaan tunneittain tapahtuvan käytön perusteella. Hinnoittelu perustuu pohjoismaisen sähköpörssin muuttuvaan markkinahintaan. Halutessaan asiakas voi vakauttaa pörssisähkön hintaheilahteluja hintakiinnityksen avulla. Hintakiinnityksellä on hintansa, mutta sen käyttö eliminoi sähkönhinnan vaihtelut, mikäli tämä aiheuttaa asiakkaalle huolta. Priima-sähkösopimuksessa hintakiinnityksen voi tehdä maksimissaan kahden vuoden päähän. Kiinnityshintojen hintakehitystä ja historiatietoja voi seurata nettipalvelussa. Historiatiedon avulla voi arvioida, onko tämän hetken hinta kallis vai halpa.

Hintakiinnityksen tehnyt asiakas voi halutessaan ottaa käyttöön hintavahdin. Kun hintakiinnityksen noteeraus alittaa kiinnityshinnan alarajan tai ylittää kiinnityshinnan ylärajan, saa asiakas kännykkäänsä viestin. Tämän jälkeen asiakas voi nettipalvelusssa käydä tekemässä varsinaisen kiinnityksen.

Hintakiinnitykseen voi käyttää myös kiinnitysautomaattia. Tämä tarkoittaa sitä, että nettipalvelu tekee automaattisesti hintakiinnityksen, kun asetettu hintavaihtelun alaraja alittuu. Asiakas voi päättää tehdäänkö automaattinen hintakiinnitys 50- vai 100-prosenttisesti.

Rakennemuutos ohjaa yhteistyöhön

Sähkömarkkinoiden rakennemuutos ohjaa sähköyhtiöitä yhdistymisiin ja yhteistyöhön. Yhtiöitä ostetaan ja yhdistellään. Yhteistyö voi perustua myös yhteisten tuotteiden tai yhteisten tuotekonseptien käyttöön, jolloin alueellisesti toimiva sähkönmyyjä ryhtyy myymään toisaalla hyväksi havaittua tuotetta omille asiakkailleen.

Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Juha Koskinen kertoo tuntihinnoitteluun ja pörssisähköön perustuvien sähkösopimusten suosion olevan kasvussa yhtiön asiakkaiden keskuudessa.

— Kun meille tuli mahdollisuus saada Pohjois-Karjalan Sähkön kehittämä Priima tuotevalikoimiimme, ennen kauaa epäröineet. Uusi sähkötuote antaa asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa sähkön hintaan.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit