06.09.2017, kello 14.55

Suomen vanhin tuulipuisto päätyy kierrätykseen

Purku alkoi Korsnäsissä

Korsnäsin 26-vuotiaiden tuulivoimalaisten purkaminen on aloitettu. Aikaisemmin Suomessa ei ole purettu käytöstä poistuvia tuulivoimalaitoksia.

Roottori irrotetaan ja lasketaan nosturilla maahan. Tämän jälkeen se pilkotaan polttoleikkaamalla.

Korsnäsin tuulivoimalaitokset purkaa Delete Oy. Tuulivoimalaitosten purkaminen on uutta myös jätteiden ja kierrätysmateriaalin ammattilaisille.

— Opimme purkuprojektista paljon. Työturvallisuusasiat on pidettävä tiukasti mielessä, kun työskentelemme 30 metrin korkeudessa nosturilla. Joudumme punnitsemaan työmenetelmät tarkasti, kertoo purkutöistä vastaava Janne Salonen Delete Oy:stä.

Suurin osa purkutöistä kertyvästä kierrätysmateriaalista on rautaa. Tuulivoimalaitoksen purkujätteistä 85 prosenttia voidaan kierrättää teollisuuden raaka-aineiksi. Raudan lisäksi purkamisesta kertyy sähkömoottoreita, kaapelia, vaihteistoja ja vaihteistoöljyä. Purkuvaiheessa vaihteistot jätetään ehjäksi, jotta niiden sisällä olevan vaihteistoöljyn kierrättäminen olisi helpompaa.

— Vaihteistot toimitetaan öljyineen kierrätykseen, jolloin öljy erotellaan metallista vastaanottopaikassa, Salonen valottaa.

Loput 15 prosenttia kierrätykseen kelpaamattomasta materiaalista voidaan ainakin osittain käyttää energiajakeina.

Salosen mukaan nykyisin suurin osa purkutöissä syntyvästä materiaalista on kierrätyskelpoista. Ainoastaan asbesti on sellaista, jota ei voi kierrättää.

— Korsnäsin tuulivoimalaitosten purkutöissä syntyvästä materiaalista lasikuitu on haastavinta kierrätyksen näkökulmasta. Tosin sitäkin pystytään joiltakin osin käyttämään energiajakeina. Tässä kohteessa varsinaisia haitta-aineita, kuten asbestia, ei synny lainkaan.

Muuttuva tuuli ja korkeus haasteellisia

Korkealla tapahtuva nosturityöskentely ja yläilmoissa jatkuvasti muuttuva tuuli lisäävät purkutyön haasteellisuutta.

— Turvallisuus on kaikessa työskentelyssä tärkein kriteeri ja turvallisuusasioiden on oltava kunnossa joka hetki, Salonen toteaa.

— Voimakkaan tuulen vuoksi työskentelyajankohtia joudutaan silloin tällöin siirtämään. Tällaisessa tapauksessa ei auta muu kuin odottaa tuulen laantumista.

Salosen mukaan polttoleikkaaminen korkealla on vaativaa. Pelkästään tuuli ja työskentelykorkeus eivät tee työstä vaikeaa — myös tulipaloriskit on otettava huomioon.

— Palovaaran voivat aiheuttaa esimerkiksi rasvaiset osat ja vaihteistoöljyt.

Suomessa ei koskaan aikaisemmin ole purettu tuulivoimalaitoksia. Siksi Korsnäsin voimalaitoksten purkaminen on uutta myös työn tekevälle Delete Oy:lle.

Poikkeuksellinen kohde

Korkean rakennuksen purkamiseen verrattuna tuulivoimalaitos on purkumenetelmiltään poikkeuksellinen — jo pelkästään sen vuoksi, että laitos on polttoleikattava pienemmiksi osiksi yläilmoissa.

— Aluksi voimalaitoksen yläosasta leikataan irti roottori, joka lasketaan nosturilla alas. Maassa roottorista irrotetaan lavat polttoleikkaamalla. Tämän jälkeen tornista irrotetaan konehuone. Lopuksi pystyssä on pelkkä torni, jonka yläpäähään tehdään reikiä nosturin kiinnikkeitä varten. Tämän jälkeen torni leikataan juuresta poikki. Noin 30-metrinen torni saadaan tällä tavalla kaadettua hallitusti maahan nosturin avulla, Salonen kertoo.

Maassa torni pilkotaan viideksi noin kuuden metrin pituiseksi palaseksi, jotka vielä halkaistaan. Tämän jälkeen tornin kappaleet nostetaan kuorma-autoon ja kuljetetaan kierrätettäviksi.

Aikaisemmin Energiauutiset kirjoitti Korsnäsin tuulivoimalaitosten purkamisesta täällä.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit