17.06.2015, kello 09.45

Hakkuukertymä 65 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2014

Puun energiakäyttö kasvoi

Metsistä hakattiin vuonna 2014 yhteensä 65 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta, josta energiapuun osuus oli yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Hakkuiden kokonaismäärä säilyi vuoden 2013 tasolla.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2014 metsistä hakattiin 56,3 kuutiometriä tukki- ja kuitupuuta metsäteollisuustuotteiden valmistukseen. Yhdeksän miljoonaa kuutiometriä käytettiin polttopuuna tai metsähakkeena. Hakkuiden määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2013, mutta seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella keskimäärin.

Vuoden 2007 huippulukemista teollisuuspuun hakkuukertymä jäi runsaat kaksi miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2014 hakkuukertymästä tukkipuuta oli 24,4 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuuta 31,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä kasvoi vuodesta 2013 prosentin ja hakatun kuitupuun määrä pieneni saman verran.

Lämpölaitoksissa ja voimalaitoksissa metsähakkeena tai pientalojen polttopuuna runkopuuta käytettiin viime vuonna yhteensä yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Puun osuus energiantuotannossa kasvoi edellisvuoteen verrattuna kaksi prosenttia. Edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna puun energiakäyttö kasvoi kuitenkin keskimäärin kolmanneksen.

Luonnonvarakeskuksen metsäinvestointien perusteella voidaan arvioida myös metsien hakkuumahdollisuuksia ja metsien käyttöastetta. Tuoreimman investoinnin perusteella suurin kestävä vuotuinen teollisuus- ja energiapuun kertymä metsistä voisi olla 81 miljoonaa kuutiometriä.

Juha Sipilän hallituksen ohjelman tavoitteena on nostaa metsistä kerättävän puun määrää vuosittain 15 miljoonalla kuutiometrillä.

Hyötykäyttöön soveltuvan puun määrä kasvaa uusimpien mittaustulosten perusteella vuosittain Suomessa noin 100 miljoonalla kuutiometrillä.

 

Pääkuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit