27.03.2015, kello 10.16

Lähes kaikki ehdokkaat lisäisivät puun käyttöä

Puuta ja turvetta lisää

Lähes kaikki eduskuntavaaleissa ehdolla olevat haluavat lisätä energiapuun käyttöä. Turpeen käyttöä edistäisi hieman yli puolet ehdokkaista. Tämä käy ilmi Bioenergia ry:n teettämästä kyselystä.

Puuenergian käytön lisäämistä pitää erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä 93 prosenttia kansanedustajaehdokkaista. He toivovat, että seuraava hallitus edistäisi puuenergian käyttöä. Puuenergiaa kannattaa myös Helsingissä ja Uudellamaalla ehdokkaina olevista lähes 90 prosenttia.

Turpeen käytön edistäminen ei saa yhtä korkeita kannatuslukemia. Turpeen käytön edistämistä pitää erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä 55 prosenttia ehdokkaista. Turve saa kannatusta erityisesti niissä vaalipiireissä, jossa turveteollisuuden työllisyysvaikutuksilla on näkyvä merkitys. Esimerkiksi Vaasan vaalipiirissä 50 prosenttia pitää turpeen käytön edistämistä erittäin tärkeänä ja 20 prosenttia melko tärkeänä. Alhaisimmillaan lukemat ovat Kaakkois-Suomen vaalipiirissä, jossa vain 34 prosenttia ehdokkaista pitää sitä melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Helsingissä 36 prosenttia vastaajista ei pidä sen käyttöä lainkaan tärkeänä.

Suurimmillaan turpeen kannatus on Varsinais-Suomen, Vaasan ja Lapin vaalipiireissä — alimmillaan Kaakkois-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireissä.

Vähemmän viranomaissäätelyä

Noin puolet kansanedustajaehdokkaista parantaisi turvetuotannon ympäristösuojeluasioita toiminnanharjoittajien omaehtoisilla toimilla ja sitoumuksilla. Kolmannes vastaajista haluaisi lisätä viranomaissäätelyä tai tiukentaa sitä.

Vaaliehdokkaat tuntevat hyvin turveteollisuuden työllistämisvaikutukset. Ehdokkaista 76 prosenttia pitää turpeen käytön tärkeimpänä hyötynä työllistävyyttä, kun turvetta verrataan fossiilisten polttoaineiden käyttöön. 61 prosenttia vastanneista kokee turpeen käytön merkityksen parantavan energiaturvallisuutta. Suurin osa turpeen käytön positiivisista vaikutuksista on vastaajien mielestä kansantaloudellisia — vain 37 prosenttia vastanneista kokee turpeen käytön edistämisen tuottavan edullista energiaa kansantalouden käyttöön.

Tutkimukseen vastasi 454 ehdokasta tammikuun aikana. Kyselyn toteutti Aula Research Oy Bioenergia ry:n toimeksiannosta. Tutkimustulokset on ladattavissa täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit