19.03.2015, kello 11.10

Valtakunnan metsien inventointi:

Puuta riittää myös energiantuotantoon

Juuri valmistuneen metsien inventointitulosten mukaan Suomessa riittää puuta niin metsä- kuin energiateollisuuden tarpeisiin, toteaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Puun riittävyyden mahdollistaa se, että sekä aines- että energiapuuta kasvaa kovaa tahtia. Vuosittaisen kertymän runkotilavuus on tällä hetkellä 81 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, vuosina 2021–2030 sen ennakoidaan ylittävän 86 miljoonaa kuutiometriä.

Kansallisen metsästrategian tavoite 80 miljoonan kuutiometrin runkopuun hakkuista vuonna 2025 on siten puuntuotannollisesti kestävä.

Metsähakkeelle on asetettu vuoteen 2020 mennessä 13,5 miljoonan kuutiometrin käyttötavoite lämmön- ja energiantuotannossa. Tavoite voi toteutua yhtä aikaa kasvavan ainespuun käytön kanssa, mutta edellyttää että energiapuusta puolet korjataan hakkuutähteinä ja kantoina.

Riittävyyskö vain teoriaa?

Metsäteollisuus käytti vuosina 2011–2013 kotimaista tukki- ja kuitupuuta (ainespuu) 53 miljoonaa kuutiometriä. Sellutehdassuunnitelmien toteuttaminen lisäisi havukuitupuun käyttöä jopa 14 miljoonaa kuutiometriä vuodessa vuoteen 2025 mennessä.

Luken laskelmien mukaan kotimaisia hakkuita voidaan lisätä uutta kysyntää vastaavasti, mutta Etelä-Suomessa havukuitupuun lisäyksestä osa olisi kuusikuitua. Siksi on varauduttava siihen, että mäntykuidun kysynnän tyydyttämiseksi joudutaan hakkaamaan metsistä myös nykyistä enemmän mäntytukkia.

Kauppalehden ”metsäteollisuustoimittaja” Jorma Pöysä ei niele yhdellä istumalla Luken näkemyksiä puun riittävyydestä. Analyysissaan KL:ssä 19.3. hän toteaa laskelmien olevan vain teoreettisia.

– Kuitupuusta tulisi raja-alueilla todennäköisesti kova tappelu Äänekosken pian päätettävän Metsä Fibren uuden sellutehtaan ja Kuopion vasta idea-asteella olevan Finnpulpin havusellutehtaan välillä, Pöysä kirjoittaa.

Pöysän mielestä myös puun hinta nousisi riittävyyskysymykseksi, kun metsäyhtiöiden ja metsänomistajien näkemykset tuskin kohtaisivat toisiaan.

Maan toinen valtakunnallinen ”metsäteollisuustoimittaja” HS:n Jyrki Iivonen ei kyseenalaista puun riittävyyttä Pöysän tapaan, mutta nostaa toki esiin sen, riittävyysarviostaan huolimatta Luonnonvarakeskuksen mittaus ei ennusta, tuleeko markkinoille riittävästi raaka-ainetta teollisuuden tarpeisiin.

Iivonen kirjoittaa HS:ssa 19.3. lisäksi, että Luken tutkijoiden mallin mukaan puuta myydään nykyisillä hinnoilla, vaikka yleensä kysynnän kasvaessa hinnatkin nousevat.

Ojitetut suot ovat puskeneet puuta

Nyt tehdyn, järjestyksessään 11. inventoinnin mukaan puuston määrä Suomessa on tällä hetkellä 2,4 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Ensimmäisen inventoinnin aikaan 1921–1924 puuta oli noin miljardi kuutiota vähemmän.

Luken mukaan kasvua ovat edistäneet metsien ikärakenne ja täysimääräinen puusto. Täysimääräisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että puut ovat vallanneet 1960- ja 1970-luvuilla ojitetut suot.

Suomen metsävaratietoja ja suurin kestävä hakkuukertymäarvio vuosille 2011–2040

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit