18.06.2015, kello 13.24

Melkein 70 prosenttia jatkaisi ydinvoimatuotantoa

Ruotsissa ydinvoimakannatus yhä korkealla

Lähes seitsemän kymmenestä ruotsalaisesta on sitä mieltä, että olemassa olevien ydinvoimalaitosten käyttöä tulisi jatkaa. Viidesosa on sitä mieltä, että voimalat tulisi sulkea poliittisella päätöksellä. Tätä mieltä olevien määrä on samalla tasolla kuin ennen Fukushimaa.

Tulokset perustuvat Novuksen toukokuussa tekemään nettipohjaiseen kyselytutkimukseen, johon vastasi noin 1000 ruotsalaista. Kyselytutkimuksen teetätti Analysgruppen yhteistyössä Ruotsin energiateollisuutta edustavan Svensk Energin kanssa.

Kyselytutkimus tehtiin viikko sen jälkeen, kun Vattenfall ilmoitti kannattavuussyistä sulkevansa Ringhalsin ykkös- ja kakkosreaktorin suunniteltua aiemmin. Ydinvoiman kannattavuus nousi sittemmin länsinaapurissa kuumaksi keskustelun aiheeksi, kun saksalainen E.ON sanoi kesäkuussa harkitsevansa Oskarshamnin vanhimpien reaktoreiden sulkemista. Näitä ydinvoimaloita omistaa myös Suomen Fortum.

Kovin dramaattista vaikutusta Vattenfallin ilmoituksen uutisoinnilla ei ainakaan yleiseen mielipiteeseen näyttänyt olleen, sillä kun haastatelluista 60 prosenttia sanoi kuulleensa tai nähneensä ydinvoimasta jotain viime aikoina, niin näistä 65 prosenttia oli sitä mieltä, ettei havainnoilla ollut mitään merkitystä omaan ydinvoimasuhtautumiseensa.

Ydinvoimauutisointeja havainneista 20 prosenttia oli taas sitä mieltä, oma suhtautuminen ydinvoimaan oli muuttunut niiden jälkeen aiempaa myönteisemmäksi.

Epävarmojen osuus kasvussa

Kyselyn mukaan miehet suhtautuvat naisia myönteisemmin ydinvoimaan. Sukupuolen tapaan myös ikä jakaa suhtautumista ydinvoimaan: vanhemmat ihmiset näkevät ydinvoiman myönteisemmin kuin nuoremmat ihmiset. Näin on ollut jo pitemmän aikaa.

Vastaajista 19 prosenttia haluaisi lakkauttaa ydinvoiman poliittisella päätöksellä. 34 prosenttia on sitä mieltä, että nykyiset reaktorit tulisi korvata uusilla ja samat 34 prosenttia taas sitä mieltä, että nykyiset reaktorit tulisi käyttää elinkaarensa loppuun.

Suoraan kysymykseen siitä, pitäisikö vanhat ydinvoimalat purkaa ja korvata ne samoille paikoille rakennettavilla uusilla laitoksilla, vastasi kieltävästi 30 prosenttia.

– Tässä vastausjakauma on pysynyt samana niin kauan, kuin kysymystä on esitetty – lukuun ottamatta heti Fukushiman onnettomuuden jälkeen, jolloin kielteisten vastausten osuus nousi 37 prosenttiin, Viktor Wemminger Novuksesta sanoo.

Analysgruppenin hallituksen puheenjohtaja Mattias Lantz toteaa, että kyselytutkimus osoittaa varsin pieniä muutoksia yleisessä mielipiteessä. Kielteiset asenteet ovat palautuneet samalle tasolle kuin ennen Fukushimaa, mutta merkittävämpää on, että epävarmojen mielipiteiden osuus on kasvanut lähes jokaisessa kysymyksessä.

Oma ydinvoima turvallisinta – venäläinen huolestuttaa

Joka kolmatta ruotsalaista ydinvoima huolestuttaa aika ajoin, ja näistä huolestuneista neljä kymmenestä tuntee syvää huolestuneisuutta. Huolenaiheista päällimmäisin on mahdollisen onnettomuuden vaikutukset, sen jälkeen ydinjätteiden käsittely ja loppusijoitus.

Vain 2 prosenttia vastaajista huolestuttaa vanhentuvat ydinvoimalaitokset. Suurinta epävarmuutta tunnetaan venäläistä ydinvoimaa kohtaan, kun sitä verrataan ruotsalaiseen tai muun maan laiseen ydinvoimaan. Ruotsalainen ydinvoima koetaan turvallisimmaksi - vain 7 prosenttia vastaajista pitää sitä turvattomana.

Kuva: Vattenfall

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit