07.09.2017, kello 10.47

Uusi tapa tuottaa jätteistä energiaa

Sähköä kaivosvesistä

Kaivosteollisuuden jätevedet voivat olla tulevaisuudessa uusi raaka-ainelähde sähköntuottajille. Tuoreessa väitöskirjassa tutkittiin jätevirtojen rikkiyhdisteiden hyödyntämistä sähköntuotannossa.

Jätevesiin varastoitunut kemiallinen energia voidaan osittain muuntaa suoraan sähköenergiaksi. Tähän antaa mahdollisuuden bioelektroniset systeemit, joissa mikro-organismit toimivat sähköntuotannon katalyyttinä. Yleensä jätevesien ympäristölle haitallisia yhdisteitä käsitellään biologisilla menetelmillä, jolloin osa käsittelyyn käytetystä energiasta saadaan korvattua hyödyntämällä käsittelyssä syntyvää lietettä tai biokaasua. Diplomi-insinööri Mira Sulonen on tutkinut ympäristötekniikan alan kuuluvassa väitöskirjassaan jätevesien mahdollisuutta sähköntuotannossa.

— Orgaanisista yhdisteistä saadaan jo tuotettua tehokkaasti sähköä biolektrokemiallisissa systeemeissä. Monista ympäristölle haitallisista epäorgaanisista yhdisteistä kemiallinen energia jää yhä hyödyntämättä nykyisin käytössä olevilla menetelmillä, Sulonen kertoo.

Yksi hyödyntämättä jäänyt yhdiste on pelkistyneet epäorgaaniset rikkiyhdisteet. Niitä on paljon esimerkiksi kaivosteollisuuden prosessi- ja jätevesissä. Samoissa virroissa on monesti myös runsaasti metalli-ioneja, jotka saattavat olla myrkyllisiä jo pieninäkin pitoisuuksina.

— Pelkistyneistä rikkiyhdisteistä saatu sähköenergia voidaan kuitenkin hyödyntää metallien elektrokemiallisessa talteenotossa. Samalla molemmat haitalliset yhdisteet saadaan poistettua jätevirroista yhtäaikaisesti, Sulonen toteaa.

Sulosen mukaan avain paljon parjattujen kaivosvesien käsittelyyn löytyy vesistä itsestään.

— Energia ja mikrobit ovat jo kaivosten jätevesissä. Tarvitaan vain keinot niiden hyödyntämiseen.

”Bioelectrochemical recovery of energy and metals from simulated mining waters” -väitöskirjaan voi tutustua verkossa täällä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit