03.02.2017, kello 10.56

Komission energiatehokkuusdirektiivistä ehdotus

Sähköautoille latauspisteitä rakennuksiin

Sähköautoille pitäisi rakentaa latauspisteitä uusiin ja suurten remonttien kouriin joutuviin rakennuksiin. Myös rakennusten automaatio- ja valvontajärjestelmiä on syytä lisätä. Komission energiatehokkuusdirektiivin muutosehdotus on hallituksen käsittelyssä Suomessa.

EU-komissio haluaa edistää sähköautoilun mahdollisuuksia. Työrukkasen komissio käyttää energiatehokkuusdirektiiviä, jonka päivittäminen on alkanut. Tuoreen ehdotuksen mukaan uusiin tai laajasti remontoitaviin asuinrakennuksiin olisi asennettava kaapeloinnit sähköautojen latauspisteiden rakentamista varten. Tämä koskee asuinrakennuksia, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa. Laajasti korjattavien asuinrakennusten osalta kaapelointivaatimus koskisi vuosittain noin 600 asuinkerrostaloa, ympäristöministeriö arvioi.

Muissa uusissa tai korjattavissa rakennuksissa — esimerkiksi toimistorakennuksissa — joka kymmenes pysäköintipaikka olisi varustettava sähköautojen latauspisteellä. Ympäristöministeriö on laskenut, että Suomessa valmistuu vuosittain noin 1100 uutta rakennusta ja noin 930 saneerauskohdetta, joita latauspisteiden rakentamisvelvoite koskisi.

Lisäksi nykyisin käytössä olevissa teollisuus-, toimisto- tai liikerakennuksissa joka kymmenes pysäköintipaikka olisi varustettava sähköauton latauslaitteella 1.1.2025 lähtien. Sillä edellytyksellä, että rakennuksessa on yli kymmenen pysäköintipaikkaa.

Suomen hallituksen mielestä on hyvä, että EU-komissio haluaa edistää sähköautojen latauspisteiden rakentamista uusiin ja laajasti korjattaviin rakennuksiin. Nykyisin käytössä olevia rakennuksia koskevaan ehdotukseen hallitus suhtautuu kuitenkin varauksellisesti. Hallituksen mielestä direktiivin säännösten pitäisi olla myös joustavia ja teknologianeutraaleita.

Rakennuksille peruskorjausstrategia

EU-komission ehdotuksen mukaan jäsenmaiden olisi myös laadittava rakennuskantaa koskeva pitkän aikavälin peruskorjausstrategia. Sen tavoitteena on rakennuskannan vähähiilisyyden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi rakennusten lämmitysjärjestelmät ja ilmastointijärjestelmät olisi säännöllisesti tarkastettava — vaihtoehtoisesti suurehkot rakennukset voitaisiin varustaa automaatio-, seuranta- ja valvontajärjestelmillä. Automaatiojärjestelmien rakentaminen on Suomen hallituksen mielestä hyvä vaihtoehto tarkastuksille. Säännölliset tarkastukset taas kannattaisi kohdistaa lähinnä suuriin teknisiin järjestelmiin.

Eurooppalainen käsittely käynnistymässä

Suomen hallitus lähettää direktiiviehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnan käsiteltäväksi. Euroopan neuvostossa ja parlamentissa ehdotuksen käsittely käynnistyy lähiaikoina.

Energiatehokkuusdirektiivin muuttamista koskeva ehdotus on osa laajempaa EU:n puhtaan energian pakettia. Sen tavoitteena on nostaa energiatehokkuusasioiden roolia eurooppalaisessa energiapolitiikassa. Taustalla on Euroopan unionin tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit