06.04.2016, kello 15.38

Askel kohti pohjoismaisia vähittäismarkkinoita

Sähkökauppaselvitykseen Ruotsin ja Norjan kanssa

Suomi ottaa käyttöön lokakuun alussa yhteisen sähkökauppojen selvityksen Ruotsin ja Norjan kanssa. Maanantaina 4.4. käynnistyi hanketta koskeva toiminnan testaus, johon toivotaan osallistuvan mahdollisimman monia sähkömarkkinaosapuolia.

Hanketta varten maiden kantaverkkoyhtiöt ovat perustaneet Suomeen keskitetyn selvitysyhtiön, eSett’ in, joka toimii Fingridin yhteydessä Helsingin Käpylässä.

eSett’ in tarkoituksena on tarjota Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkömarkkinaosapuolille keskitetyt selvityspalvelut yhdestä pisteestä siitä riippumatta, missä maassa osapuolet toimivat, toteaa TEM tiedotteessaan.

Jos kaikki menee kuin Strömsössä, uusi selvitysmalli pienentää sähkömarkkinaosapuolten kustannuksia ja helpottaa useassa maassa toimivien osapuolten liiketoimintoja. Samalla uusi selvitysmalli yhdistää laajamittaisesti Pohjoismaiden sähkön vähittäismarkkinoita.

Turvaa Mankala-periaatteen

Uuden selvitysmallin mukaan sähkönkäyttöpaikalla tuotettu sähkö voitaisiin myydä myös eri ostajalle kuin kulutukseen toimitettavan sähkön myyjälle. Tällainen menettely mahdollistaa sen, että Suomen sähköntuotannolle tärkeiden osuusvoimalaitosten tuotanto voidaan jakaa osakkaille jatkossakin ns. avoimina toimituksina.

Helpotusta liiketoimintoihin toisi se, että tasevastaava voisi asioida yhdessä pisteessä ja yksin käytännöin näissä maissa. Sähköntoimittajat voisivat puolestaan valita monipuolisemmin tasevastaavia itselleen. Tarve sitoutua yhteen tasevastaavaan Suomessa olevan liiketoiminnan osalta poistuisi.

Kuva: eSett

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit