15.06.2016, kello 16.55

Energia- ja ilmastrategian työkalupakkiin tarvitaan täydennystä —

Sähkömarkkinoiden korjaussarja!

Sähkömarkkinoiden tervehdyttäminen ja öljyriippuvuuden vähentäminen ovat Suomen uuden energia- ja ilmastostrategian tärkeimmät kipupisteet, toteaa Energiateollisuus ry.

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivitystyön. Päivitetty strategia esitellään eduskunnalle syksyn aikana. Vuoteen 2030 kurkottavan strategian perusskenaariot ministeriö esitteli 15.6.2016.

— Energia-alan toimintaympäristössä tapahtuvista suurista muutoksista ja niihin liittyvistä pitkän aikavälin tavoitteista Suomessa vallitsee yhteisymmärrys. Sähkömarkkinat ovat kuitenkin nyt kriisitilassa, jonka aiheuttaneista syistä meillä on selkeä ja yhdenmukainen näkemys, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Naukkarisen mielestä nyt olisi pikaisesti löydettävä keinot, joilla sähkömarkkinoiden tervehdyttäminen saataisiin käyntiin. Erityisesti voimalaitosinvestointeihin ja rajat ylittävien siirtoyhteyksien rakentamiseen olisi saatava vauhtia.

Öljyriippuvuudesta eroon

Öljyriippuvuuden murtaminen on Suomen kansantalouden ja ilmastotavoitteiden kannalta elämää suurempi kysymys. Öljy on tuontitavaraa, mikä heikentää Suomen kauppatasetta. Tuontiöljyn käyttö aiheuttaa Suomessa myös ylivoimaisesti suurimmat hiilidioksidipäästöt kaikista fossiilisista energiapolttoaineista.

— Liikenteen sähköistäminen ja siirtymävaiheen aikana nestemäisten biopolttoaineiden käytön lisääminen ovat hyviä keinoja vähentää öljyriippuvuutta. Samalla kasvihuonekaasupäästöt supistuvat. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä suurimman osan aiheuttaa liikennesektori, Naukkarinen huomauttaa.

Suomen uusiutuvan energian käytölle vuodeksi 2030 asetettu tavoite toteutuisi helposti, jos tuontiöljyn käyttö puolitetaan ja samalla nostetaan liikenteessä uusiutuvan energian osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lämmityssektorilla lämpöpumppujen osuuden kasvattaminen ja puun lisääntyvä käyttö kaukolämmön tuotannossa tukevat uusiutuvan energian lisäämistä.

Energiateknologiasta uutta kasvua

Energia- ja ilmastostrategian avulla voidaan lisätä kansantaloutta vahvistavia politiikkatoimia.

— Energiateollisuus tukee harkinnanvaraisten uuden teknologian investointitukien käyttöä. Kärkihanketyyppisen rahoituksen avulla uusia teknologioita saadaan markkinoille ja kotimaisia cleantech-innovaatioita kokeiluasteelle. Tällaisilla valtion toimilla voidaan vauhdittaa myös energiateknologian vientiä, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköntuotantoyksikön johtaja Jukka Leskelä.

Päästökaupan ohjausvaikutus on alhaisen päästöoikeuden hinnan vuoksi ollut viime vuosina heikko, mutta politiikan suunta globaalisti on selkeä. Pariisin sopimus vahvisti Leskelän mukaan kansainvälisen tahtotilan. Tämä ohjaa investointeja kohti ilmaston kannalta kestävää energiatulevaisuutta.

— Tänään julkistettu energia- ja ilmastostrategian perusskenaario osoittaa, että muutos on mahdollinen. Fossiiliset energialähteet korvautuvat puhtaammilla ratkaisuilla. Skenaarion mukaan kivihiilen käyttö on vähentynyt erittäin nopeasti viimeisten vuosien aikana ja vähenee edelleen murto-osaan nykyisestä ilman erityisiä uusia rajoitteita tai ohjauskeinoja, Leskelä toteaa.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit