29.10.2015, kello 13.16

Pöyry analysoi:

Sähkömarkkinoiden nykymalli on hämärtynyt

Eurooppalaisten kantaverkko- ja siirtoverkkoyhtiöiden olisi yhdessä luotava toimintamalli, jolla hallitaan sähkön sisämarkkinoita, kehottaa konsulttifirma Pöyry tuoreessa analyysissaan Euroopan sähkömarkkinoista.

Pöyryn raportin mukaan eurooppalaisten valvontaviranomaisten ja päättäjien politiikkaan ja filosofiaan pohjautuva sähkömarkkinamalli ei ole enää tarkoituksenmukainen.

Sen näkyy muun muassa niin, että sähköntuottajien ja – myyjien roolit hämärtyvät, kun uusiutuvaan energiaan ja pientuotantoon perustuvaa sähköä tulee kanta- ja siirtoverkkoihin, sähkön pienvarastointi kasvaa ja kuluttajat aktivoituvat.

Raportti suosittaa valvonnallisiin uudistuksiin, mutta painottaa erityisesti sitä, että päättäjien, valvontaviranomaisten ja verkkoyhtiöiden (TSO + DSO) on löydettävä toisensa, kun edetään kohti vahvaa ja tehokasta vähähiilistä yhteiskuntaa. 

Tarvitaan kanta- ja siirtoverkkoyhtiöiden saumatonta yhteistyötä

Sähkömarkkinoiden liiketoimintamallit uudistuvat esimerkiksi energian varastoinnin ja älymittauksen myötä. Enemmistö malleista liittyy Pöyryn mukaan kuitenkin siirtoverkostoon, josta ne valuvat myös kantaverkkoihin. Siirto- ja kantaverkkotoiminnot sekoittuvatkin tulevaisuudessa entistä enemmän.

Kanta- ja siirtoverkkoyhtiöiden on syytä pelata samaan pussiin tehdessään hahmotelmia huipputeknisistä verkon vakaus- ja toimintamalleista, joihin regulaattoreiden ja päättäjien on otettava kantaa, raportissa todetaan.

Verkkotoimijoiden vahvalla panoksella saataisiin valvonta sellaiselle tasolle, jolla vältettäisiin niiden osallistuminen markkinoiden kaupallisiin toimiin mutta sallittaisiin siirtoverkkojen älyllistäminen.

Pöyry pitää tällaisen kehityksen hyvänä alkuna Britanniassa toteutettua siirtomaksujen valvontaa (RIIO), jossa huomio kohdistuu enemmänkin tuottoihin kuin verkkokustannusten pitämiseen mahdollisimman alhaisina.


Raporttiin ‘Building the modern electricity network: regulation and innovation’


Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit