05.09.2017, kello 11.56

Heinäkuun sähkötilasto:

Sähkön käyttö lähes ennallaan

Suomi käytti sähköä heinäkuussa 5919 gigawattituntia. Tämä on 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Teollisuuden sähkönkäyttö väheni kuukauden aikana, mutta kotitaloudet käyttivät sähköä vastaavasti enemmän. Sähkön tuonti on kasvussa.

Tänä vuonna heinäkuu oli harvinaisen kylmä. Tämä nosti kotitalouksien sähkönkäyttöä 1,6 prosentilla vuoden 2016 heinäkuuhun verrattuna. Teollisuuden sähkönkäyttö sen sijaan supistui kuukauden aikana 1,4 prosentilla — erityisesti metalliteollisuus tarvitsi aikaisempaa vähemmän sähköä. Siksi sähkön kokonaiskulutuksessa ei heinäkuun aikana tapahtunut suurta muutosta vuoden 2016 heinäkuuhun verrattuna: sähkön kokonaiskulutus kuukauden aikana oli vain 0,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Heinäkuun loppuun päättyvän 12 kuukauden aikana sähköä käytettiin Suomessa kuitenkin 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin saman jakson aikana. Viimeisten 12 kuukauden aikana sähkön kokonaiskulutus oli 84 981 gigawattituntia.

Teollisuus käyttää sähköstä yleensä noin puolet ja loppu kuluu kotitalouksien, maatalouden ja palvelusektorin tarpeisiin. Heinäkuussa teollisuus käytti sähköä 3382 gigawattituntia ja muut 2537. Heinäkuun loppuun päättyvällä 12 kuukauden jaksolla teollisuuden osuus käytöstä oli 39 748 gigawattituntia ja muiden osuus 45 233 gigawattituntia. Teollisuuden käyttö kasvoi jakson aikana 0,6 prosenttia ja muiden 2,0 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Teollisuuden sähkönkäyttöön vaikuttavat eniten suhdanteet ja kotitalouksien käyttöön ulkolämpötila.

Nettotuonti kasvussa

Sähkön nettotuonti — tuonnin ja viennin välinen erotus — oli 11,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Sähkön nettotuonti kasvoi 13,1 prosenttia myös heinäkuun loppuun päättyvän 12 kuukauden jakson aikana. Sähköä tuotiin heinäkuussa Suomeen 1673 gigawattituntia ja heinäkuun loppuun päättyvän 12 kuukauden aikana 20 129 gigawattituntia.

Suurin sähköntuontimaa on Ruotsi. Heinäkuun aikana sähköä tuotiin Ruotsista 1657 gigawattituntia, mikä on 12,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin heinäkuussa.

Heinäkuun loppuun päättyvän 12 kuukauden jaksolla sähköntuonti Ruotsista on kuitenkin vähentynyt 19,8 prosentilla 14 206 gigawattituntiin. Vastaavasti tuonti Venäjältä kasvoi 5914 gigawattituntiin ja tuonti Virosta kymmenkertaistui. Sähköä tuotiin Virosta 1176 gigawattituntia heinäkuun loppuun päättyneen 12 kuukauden aikana. Sähkön tuodaan Suomeen myös pieniä määriä Norjasta.

Sähköä vietiin heinäkuussa vain Viroon. Virolaiset ostivat sähköä kuukauden aikana Suomesta 240 gigawattituntia. Heinäkuun loppuun päättyvän 12 kuukauden jaksolla vienti Suomesta oli 1415 gigawattituntia — vajaat 70 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavalla jaksolla.

Tuulisähkön määrä lisääntyi

Heinäkuussa tuulivoimalaitokset tuottivat sähköä 234 gigawattituntia. Tämä on lähes 62 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin heinäkuussa. Heinäkuun loppuu päättyvän 12 kuukauden aikana tuulisähkön tuotannon kasvu oli samansuuntaista: kasvuprosentti oli 69,7 ja tuotanto nousi 4225 gigawattituntiin. Tuulivoimalaitosten aktiivinen rakentaminen heijastuu vahvasti sähköntuotantolukuihin.

Ydinvoimalaitokset jauhavat yleensä sähköä ympäri vuorokauden, mutta kesäkuukausina laitoksia huolletaan. Heinäkuussa suomalaiset ydinvoimalaitokset tuottivat sähköä 1620 gigawattituntia, mikä on 18,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin heinäkuussa. Viimeisten 12 kuukauden aikana ydinvoimalaitosten tuottaman sähkön määrä supistui 5,1 prosenttia.

Vesivoimalaitosten tuottamaan sähkömäärään vaikuttaa eninten vesitilanne. Heinäkuun loppuun päättyvällä 12 kuukauden jaksolla suomalaiset vesivoimalaitokset tuottivat 15,9 prosenttia vähemmän sähköä (13923 GWh) kuin vuotta aikaisemmin vastaavalla jaksolla. Heinäkuussa sen sijaan vesivoimalaitokset jauhoivat sähköä 1237 gigawattituntia, mikä on 1,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa valmistui sähköä heinäkuussa 944 gigawattituntia — 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuun loppuun päättyneellä 12 kuukauden jaksolla yhteistuotannon sähkönsaalis oli 21 151 gigawattituntia — 3,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Erillistuotantolaitoksista sähköä saatiin heinäkuussa 212 gigawattituntia — 54,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Heinäkuun loppuun päättyneen 12 kuukauden jaksolla erillistuotantolaitokset tuottivat 1,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavan jakson aikana. Erillistuotantolaitosten sähkömäärä viimeisten 12 kuukauden aikana oli 4148 gigawattituntia.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit