07.06.2016, kello 11.05

Hallituksen esitys lausuntokierrokselle

Sähkön siirtohinnoille korotuskatto

Sähkön siirtohintojen korotuksille asetetaan enintään 15 prosentin korotuskatto. Korotuskatto koskisi siirtopalvelun verollista kokonaishintaa. 15 prosentin hinnankorotuksen saisi tehdä vain kerran 12 kuukauden aikana. Hallituksen sähkömarkkinalakia koskeva muutosesitys on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle

Sähkön siirtopalveluhintojen korotuskatolla on tarkoitus eliminoida kohtuuttomat hinnankorotukset. Nykyinen sähkömarkkinalaki ei sisällä tämäntyyppistä ohjausta. Hallituksen tavoitteena on siirtää kuluttajansuojalain periaatteet koskemaan myös sähkön siirtopalvelua — tämä edellyttää sähkömarkkinalain muutosta. Sähkömarkkinalain lisäksi vastaavat muutokset on tarkoitus tehdä maakaasumarkkinalakiin.

Kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalautakunnan tulkinnan mukaan kuluttaja-asiakkaan yksittäisen hinnankorotuksen kohtuullisen yläraja on 15 prosenttia. Kuluttajansuojalain periaatteet säätelevät kuitenkin vain yritysten ja kotitalouskuluttajien välisiä suhteita — periaatteita ei sovelleta kahden yrityksen väliseen kaupankäyntiin. Hallituksen sähkömarkkinalain muutosesityksessä sähköverkkopalveluita käyttäviä kotitalousasiakkaita ja yritysasiakkaita ei eroteltaisi toisistaan — 15 prosentin korotuskatto koskisi kaikkia verkkopalveluita käyttäviä asiakasryhmiä. Hallituksen mielestä korotussuojaa tarvitsevia asiakkaita on vaikea erotella toisistaan.

Korostuskatto koskisi myös kantaverkon siirtopalvelumaksujen korotuksia, eli kantaverkkoyhtiö Fingridin ja alueellisten sähköverkkoyhtiöiden välisiä kauppasuhteita. Vain suljetut jakeluverkot jäisivät ehdotetun sääntelyn ulkopuolelle.

Hintavaihtelut tasaantuvat

Hallituksen arvion mukaan hinnankorotuskatolla ei olisi vaikutusta sähköverkkoyhtiön omistajan liiketoiminnasta saamaan tuottoon yhden valvontajakson aikana. Ehdotus kuitenkin rajoittaa sähköverkkoyhtiön mahdollisuuksia tehdä suuria kertakorotuksia hinnoitteluunsa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suuremmat hintojen tarkistukset on aina toteutettava portaittain pidemmälle ajalle jaksotettuna.

Erityisesti muutostilanteissa sähköverkkoyhtiöt joutuisivat suunnittelemaan talouttaan nykyistä tarkemmin ja pitkäjänteisemmin. Esimerkiksi myrskytuhojen korjaamisesta ja vahinkojen korvaamisesta aiheutuvia yllättäviä kuluja sähköverkkoyhtiöt eivät saa siirtää liiketoiminnan kustannuksiksi tai käyttää niitä uusien hinnankorotusten perustana.

Hallitus arvelee, että siirtopalveluita käyttävien kotitalouksien ja yritysten kannalta ehdotettu hintakatto tasoittaisi siirtopalvelumaksujen hintavaihteluita. Samalla siirtopalvelumaksujen hintakehitystä olisi helpompi ennakoida.

Hallituksen mielestä lakimuutos myös parantaisi sähköverkkoyhtiöiden asiakkaiden luottamusta verkkoyhtiöitä kohtaan. Luottamuksen lisääntyminen vapauttaisi verkonhaltijoiden ja viranomaisten resursseja muuhun toimintaan, todetaan hallituksen esityksessä.

Lakimuutosta koskeva lausuntoaika päättyy 11.7.2016. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

TAUSTAA

Vuoden 2016 talvella muutama sähköverkkoyhtiö ja maakaasua jakeleva yhtiö korotti hintojaan tavanomaista reippaammin. Korotukset aiheuttivat suuren julkisen kohun. Lisäksi kuluttajariitalautakunta ja kuluttaja-asiamies saivat valtaisan määrän korotuksista kimpaantuneiden kansalaisten valituksia. Suunniteltujen hinnankorotusten piirissä oli satojatuhansia asiakkaita.

Kuluttaja-asiamiehen johdolla suurista hinnankorotuksista luovuttiin. Samalla kuitenkin haluttiin estää vastaavanlaisten ongelmien toistuminen. Siksi kuluttajansuojalain periaatteet päätettiin sisällyttää myös sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin — yksittäisiä sähkönsiirtopalvelumaksuihin tai maakaasun jakelumaksuihin liittyviä hinnankorotuskiistoja ei voida ratkaista kuluttajansuojalainsäädännön avulla.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Lähde

Voisitteko jakaa linkin lakimuutos esitykselle/mahdolliselle raportille? Finlexistä ei ainakaan löydy.

J - ke kesäk. 15 12:42:15 2016