04.11.2015, kello 15.15

Energiateollisuus ry:n Juha Naukkarinen:

Sähkön tuotantotukia ei tarvita

Tuulisähkön tuotannon tukeminen julkisin varoin rapauttaa sähkömarkkinoiden toiminnan. Pitkällä aikavälille tämä johtaa välttämättömien investointien tyrehtymiseen, toteaa tuore selvitys. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mielestä huoli on aiheellinen.

Aalto-yliopiston professori Matti Liski on analysoinut uudessa tutkimuksessaan julkisin varoin tuetun tuulisähkön vaikutuksia pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaan. Tuetun sähkön tunkeutuminen markkinoille laskee sähkön hintaa rajusti. Sähköä ostavan näkökulmasta sähkön hintaromahdus tuntuu aluksi hyvältä, mutta pitkällä aikavälillä kehitys lamaannuttaa markkinoiden toiminnan: energia-alan yritykset eivät lopulta enää halua tai pysty rakentamaan uusia voimalaitoksia ilman julkisia tukieuroja. Lopulta yrityksille on maksettava siitä, että ne pitäisivät voimalaitokset käynnissä tai toimintavalmiudessa.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mielestä huoli on aiheellinen.

— Keski-Euroopassa on jo nyt kokemuksia siitä, miten massiiviset valtion varoilla ylläpidetyt tukijärjestelmät rapauttavat markkinoiden toimintaa, Naukkarinen huomauttaa.

— Valtaosa eurooppalaisista energiantuotantoinvestoinneista perustuu erilaisiin poliittisiin tukijärjestelmiin ja markkinaehtoiset investoinnit ovat kannattamattomia.

Liskin tutkimuksen mukaan markkinasähkön hinta halpenee enemmän kuin mitä tuetun sähkön saaminen markkinoille maksaa valtioille. Tämän perusteella sähköntuotantotuki olisi kansantalouden kannalta kannattavaa. Naukkarinen myöntää, että Saksassa ja Tanskassa on julkaistu tämän suuntaisia tutkimustuloksia, mutta käytännössä näin ei ole kuitenkaan tapahtunut.

— Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että uusiutuvan energian tukijärjestelmät ovat kansantalouden ja sähköasiakkaiden kannalta erittäin kallis tapa tukea uusiutuvaa energiaa. Sähkön hinta Saksassa ja Tanskassa on lähes kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Saksalaisen ja tanskalainen sähkö on EU-maiden kalleinta.

Naukkarisen mielestä teoreettisissa tutkimuksissa ei oteta huomioon tukijärjestelmien ja muiden poliittisten toimien pitkäaikaisia vaikutuksia sähkömarkkinoiden ja energiantuotantorakenteen muuttumiseen. Näistä aiheutuvat hinta- ja kustannusmuutokset jäävät myös huomiotta.

— Laaja-alaista keskustelua ja tutkimusta sähkömarkkinoiden toimivuudesta on syytä jatkaa. Erilaisten ratkaisujen vaikutukset on kuitenkin syytä analysoida tarkasti.

Kuva: Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit